Detall de Procediments

Sol·licitud de participació en el programa de la XARXA TOURIST INFO.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en el programa de la XARXA TOURIST INFO.

  Objecte del tràmit

  La instal·lació, l'equipament, el trasllat o l'ampliació d'una o més oficines o punts d'informació turística, que quedaran integrats en la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  - L'entitat sol·licitant haurà de sostindre econòmicament i materialment la/les oficina/es Tourist Info i haurà de fer-se càrrec de la totalitat de despeses corrents i del personal necessari per al funcionament adequat de la/les oficina/es.

  - Així mateix, l'entitat sol·licitant haurà de facilitar la instal·lació de la/les oficina/es Tourist Info en un local que reunisca les condicions adequades per a fer-ho, i fins i tot haurà de fer-se càrrec, si és els cas, els costos d'adaptació del local (vegeu el model de conveni de col·laboració).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari normalitzat de SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE LA XARXA TOURIST INFO, degudament emplenat i signat.
  - Memòria tècnica de l'actuació per a la qual se sol·licita col·laboració segons el model de l'annex.
  - Pla o croquis de situació del local que es proposa, si és el cas.
  - Plans del local o projecte que es proposa, si és el cas, o, en defecte d'això, documentació gràfica d'aquest.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA DE LA XARXA TOURIST INFO

  MEMÒRIA TÈCNICA - PROGRAMA DE LA XARXA TOURIST INFO

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.