• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de recollida de viatgers en ports, aeroports i estacions ferroviàries d'alta velocitat per taxis l'autorització dels quals estiga residenciada en un altre municipi.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de recollida de viatgers en ports, aeroports i estacions ferroviàries d'alta velocitat per taxis l'autorització dels quals estiga residenciada en un altre municipi.

  Objecte del tràmit

  Els servicis d'arreplega de viatgers en ports, aeroports i estacions ferroviàries d'alta velocitat, que hagen sigut prèviament i expressament contractats amb els clients, podran ser iniciats fora del terme del municipi on estiguen residenciades les autoritzacions, sempre que l'autorització l'hagen sol·licitat a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i es porte a bord del vehicle la confirmació del seu registre emés per esta Conselleria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars d'autoritzacions de taxi de la Comunitat Valenciana que pretenguen realitzar els servicis indicats anteriorment.

  Requeriments

  Formulari normalitzat degudament omplit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud de recollida de viatgers en ports, aeroports i estacions ferroviàries d'alta velocitat.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'ARREPLEGA DE VIATGERS EN PORTS I AEROPORTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.habitatge.gva.es/va/web/transportes/taxis/recogida-de-viajeros-en-puertos-y-aeropuertos

  Tramitació

  Ajuda per a omplir i enviar la sol·licitud d'arreplega de viatgers en ports, aeroports i estacions ferroviàries d'alta velocitat:

  1. Polse en l'enllaç de la sol·licitud d'arreplega de viatgers i s'obrirà l'arxiu PDF.
  2. Òmpliga'l amb totes les dades sol·licitades
  3. Una vegada omplit GUARDE el fitxer pdf en el seu ordinador

  Òbriga el seu programa de correu i adjunte el fitxer que ha guardat per a enviar-lo a l'adreça de correu
  - taxirecogida_valencia@gva.es o
  - taxirecogida_alicante@gva.es
  - taxirecogida_castellon@gva.es

  La Direcció General d'OIbres Públiques, Transports i Mobilitat, després d'examinar les dades, remetrà una còpia conformada de la sol·licitud que haurà de portar en suport paper durant la realització del servici a fi de poder ser exhibida, a requeriment de qualsevol autoritat pública competent, sense perjuí que puga realitzar-se qualsevol altra diligència pertinent amb vista a comprovar la veracitat de les dades comunicades a l'Administració.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu els articles 21 i 22 de la Llei 13/2017, de 8 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.