Sol·licitud de tancament voluntari d'una farmaciola de farmàcia.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 210977
|
Codi GVA: 1676
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Posar en coneixement de la Conselleria de Sanitat el tancament de la farmaciola a fi que esta convoque de nou titulars d'oficines de farmàcia interessats en estes.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 6/1998, de 22 de juny de 1998, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació Farmacèutica (DOGV núm. 3273, de 26/06/1998).
 • Ordre d'1 de juny de 2000, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen les farmacioles farmacèutiques de la Comunitat Valenciana (DOGV...
 • Correcció d'errors de l'Ordre d'1 de juny dce 2000, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen les farmacioles farmacèutiques de la...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

El farmacèutic titular de l'oficina de farmàcia que tinga vinculada una farmaciola.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Rebuda la sol·licitud, s'iniciarà un nou procediment d'adjudicació. - El tancament del farmaciola es formalitzarà mitjançant una acta de tancament, alçada per la direcció territorial de Sanitat de la respectiva província.
Òrgans de tramitació
La Secció d'Ordenació Farmacèutica del Servici d'Ordenació i Control del Medicament de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

El període d'antelació mínim amb què se sol·licitarà el tancament serà de tres mesos.

Documentació
Instància on s'exposen els motius que justifiquen el tancament de la farmaciola.
Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9896 - Taxa per servicis i establiments sanitaris d'atenció farmacèutica. La quantia serà la que s'establix en l'article 29.3.5, grup X, punt 1.2, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, modificada per l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1.- Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant hauran de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució