Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tallers d'anglés. Idio+ 2021

  Objecte del tràmit

  Oferir a joves (de 18 a 30 anys) i a professionals de joventut, caps de setmana d'immersió lingüística en anglés en l'alberg de Benicàssim de l'IVAJ per a reforçar l'aprenentatge pràctic i oral.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran participar joves que tinguen complits 18 anys el primer dia de l'activitat i que no superen els 30 anys, i professionals de joventut.

  Requeriments

  - En tots els casos, residir en la Comunitat Valenciana
  - En la modalitat A: tindre complits 18 anys el primer dia de l'activitat i no superar els 30 anys.
  - Per a les places de la modalitat B es tindrà de complir algun dels següents requisits:
  * Professionals de joventut de la Xarxa Jove que treballen en entitats que formen la Xarxa Jove i es troben dins del Pla de municipalització o contractats per ajuntaments amb recursos propis.
  * Professionals dels claustres de professorat d'Escoles de Temps Lliure reconegudes per l'IVAJ.
  * Professionals (amb remuneració econòmica o no) de les Associacions Juvenils censades en l'IVAJ que desenvolupen polítiques de joventut en la Comunitat Valenciana.

  Si després de la distribució de les places, quedaren vacants, s'adjudicarien a altres professionals de joventut que treballen amb joves, desenvolupant polítiques de joventut en els centres educatius dins de l'oferta d'Oci Educatiu.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  * Modalitat A: joves de 18 a 30 anys, comença a les 9 h del 14 de maig de 2021, exclusivament a través de la web
  https://ivaj.gva.es/va/tallers-idiomes
  El pagament es fa en la mateixa web.
  El termini d'inscripció es tancarà 10 dies naturals abans del començament de cada taller.

  * Modalitat B: professionals de joventut, poden fer la preinscripció a partir de les 9 h del 14 de maig fins al 24 de maig de 2021 inclusivament, a través de la web:
  https://ivaj.gva.es/va/tallers-idiomes

  La preinscripció podrà incloure un o dos torns segons l'ordre de preferència.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'enviarà per correu electrònic a tallersidiomes_ivaj@gva.es
  - Sol·licitud emplenada i signada (annex II).
  - Si en la inscripció manifesta la seua oposició al fet que l'IVAJ realitze les consultes preceptives, haurà d'assenyalar la condició en l'Annex II, apartat B i aportar en 2 dies la documentació que acredite que és família nombrosa o monoparental. Per a acreditar que és família acollidora o víctima de violència de gènere ho podrà fer amb qualsevol mitjà que preveu la normativa autonòmica.
  - En el cas de la modalitat B (professionals de joventut): nòmina o certificat d'empresa o alguna de les titulacions, certificacions o diplomes que recullen els annexos I i II del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN TALLERS D'IDIOMES

  [ANNEX III] TARIFES

  [ANNEX IV] RENÚNCIA DE LA PLAÇA ALS TALLERS D'IDIOMES

  [ANNEX V] SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS DE TALLERS D'IDIOMES

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.