• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud en el Registre de Titulacions Administratives de Coneixements de Valencià: Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre de Valencià, expedits per alguna universitat valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud en el Registre de Titulacions Administratives de Coneixements de Valencià: Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i Diploma de Mestre de Valencià, expedits per alguna universitat valenciana.

  Objecte del tràmit

  Registrar:
  a) El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.
  c) El Diploma de Mestre de Valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen obtingut el Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre en una universitat valenciana i que sol·liciten el registre d'aquesta titulació en el Servei d'Acreditació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a :

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - La sol·licitud d'inscripció en el Registre de Titulacions Administratives de Coneixements de Valencià.
  - El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià expedit per una de les universitats valencianes
  - El Diploma de Mestre de Valencià expedit per una de les universitats valencianes.

  NOTA: Les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació original perquè les fotocòpies siguen compulsades pel personal encarregat del Registre.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE TITULACIONS ADMINISTRATIVES DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació de la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Titulacions Administratives de Coneixements de Valencià dirigida a la Subdirecció General de Política Lingüística.

  La persona interessada rebrà un correu electrònic amb la indicació del registre i el número corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7006, de 18/04/13).
  - Resolució de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7054, de 26/06/13).
  - Orde 44/2016, de 4 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7826 de 8/8/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde de 17/2013, de 15 d'abril.

  Vegeu la Resolució de 4 de juny de 2013.

  Vegeu l'Orrdre 44/2016, de 4 d'agost

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.