• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Declaració responsable d'acabament de plantacions forestals temporals.

  Objecte del tràmit

  - Declaració responsable d'eliminació de plantació inscrita en el Registre de Plantacions Forestals Temporals de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica que finalitze una plantació forestal temporal.

  Requeriments

  - Que tinga poder suficient per a actuar en nom i representació de l'empresa, si és el cas.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16910

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari de declaració responsable de finalització de plantacions forestals temporals.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACABAMENT DE PLANTACIONS FORESTALS TEMPORALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la declaració responsable en formulari normalitzat (persona interessada).
  - Examen de forma i fons (Direcció Territorial d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient).
  - Comunicació de resultat de l'examen a la Direcció General de Medi Natural (Direcció Territorial d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient).
  - Resolució d'ofici d'exclusió de la plantació (o de l'àrea afectada) del Registre de Plantacions Forestals Temporals de la Comunitat Valenciana, si és el cas (Direcció General de Medi Natural).
  - Notificació a la persona interessada (Sërvici Territorial de Medi Ambient)

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=16910

  Inici
 • Informació complementària

  - En el cas que la persona interessada haja percebut ajudes o subvencions de caràcter forestal i el canvi d'ús del terreny o el canvi de la plantació suposen l'incompliment d'alguna de les condicions exigides per a la concessió, haurà de reintegrar l'import d'estes, actualitzat amb l'interés legal dels diners.
  - Si la plantació forestal temporal està situada en domini públic hidràulic, el terreny passarà a ser forestal amb caràcter permanent
  - En cas de baixa parcial d'una plantació, la comunicació de finalització parcial de la plantació forestal temporal es tramitarà per mitjà d'una comunicació prèvia de modificació de dades del registre.

  Sancions

  Regulades en la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7019, de 8/5/2013)
  - Orde 4/2015, de 9 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es crea i regula el Registre de Plantacions Forestals Temporals en Terrenys Agrícoles de la Comunitat Valenciana i es publica el catàleg d'espècies al·lòctones (DOCV núm. 7489, de 20.3.2015).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 58/2013, de 3 de maig

  Vegeu Orde 4/2015, de 9 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.