Detall de Procediments

Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022-23, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (nivell universitari) (Ministeri d'Educació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022-23, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris (nivell universitari) (Ministeri d'Educació).

  Objecte del tràmit

  La convocatòria de beques de caràcter general per a l'alumnat que en el curs acadèmic 2022-2023 curse algun dels estudis amb validesa en tot el territori nacional que s'indiquen en l'apartat de sol·licitants.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol cursats en centres espanyols i amb validesa en tot el territori nacional:
  - Curs d'accés a la universitat per a majors de 25 anys (impartit per universitats públiques).
  - Ensenyaments universitaris per a títols de grau i de màster. Estan inclosos:
  Estudis de grau i màster en centres universitaris de la Defensa i de la Guàrdia Civil.
  Crèdits complementaris o complements de formació per a accedir o obtindre el títol de màster o grau.
  No s'inclouen en aquesta convocatòria de beques:
  Estudis de tercer cicle o doctorat,
  Estudis d'especialització,
  Títols propis de les universitats.

  Requeriments

  Els requisits poden consultar-se a través de l'enllaç següent:
  https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html#para-que-estudios

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les quanties establides es podran consultar en l'enllaç següent:
  https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html#cuanto-dinero

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a sol·licitar la beca del curs 2022 - 2023 s'ha avançat: és del 30 de març al 16 de maig de 2022 (hem augmentat el termini anterior uns dies). Hauràs de sol·licitar-la dins d'aquest termini, encara que no sàpies el que estudiaràs, o fins i tot encara que no sàpies si estudiaràs o no.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de presentar mitjançant un formulari en línia a través de la pàgina web d'aquest ministeri:
  https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/como-solicitarla.html#cuando-debes-solicitarla

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud s'ha d'omplir mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri en l'adreça:
  https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/como-solicitarla.html#cuando-debes-solicitarla

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Informació complementària

  L'estat de tramitació del procediment podrà consultar-se en l'adreça electrònica https:// sede.educacion.gob.es, que recollirà la situació de tramitació de les sol·licituds en cada una de les universitats i administracions educatives. Així mateix, les persones interessades podran dirigir-se a la unitat de beques de l'administració educativa o universitat corresponent. L'expedient s'identificarà pel nom i el NIF/NIE de la persona sol·licitant de la beca.

  Enllaços

  Enllaç al Ministeri

  Preguntes freqüest

  Reintegrament de la beca: Les causes i el procediment de devolució

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 688/2020, de 21 de juliol pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar, i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2020-2021, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades (BOE núm. 174, de 22 de juliol de 2017).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 688/2020, de 21 de julio

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.