Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Accedir a la història de salut electrònica

  Objecte del tràmit

  L'objectiu principal és que els ciutadans puguen consultar els seus informes clínics. En aquest portal, podeu trobar tant informes HSE oferits per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública com informes generats en qualsevol servei de salut, disponibles en la història clínica digital del Sistema Nacional de Salut (HCDSNS)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Usuari del Servei de Salut de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  L'accés a aquest portal està restringit únicament als ciutadans que estiguen empadronats a la Comunitat Valenciana i disposen de targeta sanitària SIP. En cas de no estar empadronat a la Comunitat Valenciana, podreu accedir a la vostra informació clínica a través dels serveis que oferisca el servei de salut on estigueu donat d'alta.
  Podreu accedir tant amb un certificat electrònic vàlid com amb Cl@ve.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Si feu clic en l'enllaç indicat com a "Accés amb Cl@ve", sereu redirigit a la pàgina del sistema cl@ve en què se us indicaran quines opcions teniu per a identificar-vos i poder accedir al servei. Més informació: http://clave.gob.es/clave_home/clave.html
  Quan feu clic en l'enllaç "Accés amb certificat" se us sol·licitarà que us identifiqueu mitjançant un certificat electrònic reconegut per a poder accedir al servei. Si necessiteu ajuda amb el DNI electrònic, accediu a http://www.dnie.es/; si necessiteu ajuda amb el certificat de l'ACCV, accediu a http://www.accv.es

  Inici
 • Informació complementària

  En aquest portal, podreu:
  · Visualitzar la llista de documents disponibles.
  · Consultar els informes clínics, guardar-los i imprimir-los.
  · Ocultar de manera selectiva els informes clínics que no voleu que estiguen accessibles a professionals d'una altra comunitat autònoma.
  o En aquest cas, els professionals podran saber que heu decidit protegir certa informació, encara que no sabran ni de quin tipus és aquesta. En cas de trobar-vos en una situació que, segons el parer del professional sanitari, requerisca atenció sanitària urgent, aquest podria arribar a visualitzar aquesta informació sense el vostre consentiment.
  · Consultar els accessos als informes que han realitzat els professionals sanitaris a través d'HCDSNS i formular reclamacions en cas d'accés indegut.
  o Els professionals sanitaris estan autoritzats per a accedir als informes d'un pacient només quan aquest requerisca assistència sanitària.
  o El sistema conservarà el rastre de la identitat de les persones que accedisquen i de les característiques de la informació que consulten. Aquest rastre serà auditat periòdicament.
  o És perseguible legalment qualsevol accés a aquesta informació no justificat per la necessitat d'assistència sanitària dels pacients individuals, o realitzat sense comptar amb l'autorització deguda, o que derive en un ús il·legítim d'aquesta.

  Enllaços

  Portal història clínica digital

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.