Detall de Procediment

Accedir a la història de salut electrònica

Codi SIA: 223649
Codi GUC: 17026
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objectiu principal és que els ciutadans puguen consultar els seus informes clínics. En aquest portal, podeu trobar tant informes HSE oferits per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública com informes generats en qualsevol servei de salut, disponibles en la història clínica digital del Sistema Nacional de Salut (HCDSNS)

Observacions

En aquest portal, podreu: · Visualitzar la llista de documents disponibles. · Consultar els informes clínics, guardar-los i imprimir-los. · Ocultar de manera selectiva els informes clínics que no voleu que estiguen accessibles a professionals d'una altra comunitat autònoma. o En aquest cas, els professionals podran saber que heu decidit protegir certa informació, encara que no sabran ni de quin tipus és aquesta. En cas de trobar-vos en una situació que, segons el parer del professional sanitari, requerisca atenció sanitària urgent, aquest podria arribar a visualitzar aquesta informació sense el vostre consentiment. · Consultar els accessos als informes que han realitzat els professionals sanitaris a través d'HCDSNS i formular reclamacions en cas d'accés indegut. o Els professionals sanitaris estan autoritzats per a accedir als informes d'un pacient només quan aquest requerisca assistència sanitària. o El sistema conservarà el rastre de la identitat de les persones que accedisquen i de les característiques de la informació que consulten. Aquest rastre serà auditat periòdicament. o És perseguible legalment qualsevol accés a aquesta informació no justificat per la necessitat d'assistència sanitària dels pacients individuals, o realitzat sense comptar amb l'autorització deguda, o que derive en un ús il·legítim d'aquesta.

Requisits

L'accés a aquest portal està restringit únicament als ciutadans que estiguen empadronats a la Comunitat Valenciana i disposen de targeta sanitària SIP. En cas de no estar empadronat a la Comunitat Valenciana, podreu accedir a la vostra informació clínica a través dels serveis que oferisca el servei de salut on estigueu donat d'alta. Podreu accedir tant amb un certificat electrònic vàlid com amb Cl@ve.

Qui pot sol·licitar-ho?

Usuari del Servei de Salut de la Comunitat Valenciana.

Termini

Durant tot l'any.

Presentació

Telemàtica
Si feu clic en l'enllaç indicat com a "Accés amb Cl@ve", sereu redirigit a la pàgina del sistema cl@ve en què se us indicaran quines opcions teniu per a identificar-vos i poder accedir al servei. Més informació: http://clave.gob.es/clave_home/clave.html Quan feu clic en l'enllaç "Accés amb certificat" se us sol·licitarà que us identifiqueu mitjançant un certificat electrònic reconegut per a poder accedir al servei. Si necessiteu ajuda amb el DNI electrònic, accediu a http://www.dnie.es/; si necessiteu ajuda amb el certificat de l'ACCV, accediu a http://www.accv.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa