• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Accidents de treball i malalties professionals d'empleats públics al servici de la Generalitat, subjectes al Règim General de Seguretat Social i altres prestacions.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Accidents de treball i malalties professionals d'empleats públics al servici de la Generalitat, subjectes al Règim General de Seguretat Social i altres prestacions.

  Objecte del tràmit

  1. Accident:
  - En cas de patir un accident de treball l'empleat públic haurà d'acudir a la Mútua d'Accident de Treball i Malaltia Professional (MATEPS).
  - L'assistència sanitària i els tràmits administratius (comunicat de baixa o sense baixa mèdica i comunicat d'alta mèdica), seran gestionats per la mútua.

  2. Malaltia professional:
  Quan es tracte de malaltia professional el facultatiu iniciarà els tràmits oportuns.

  3. Prestacions especials:
  - Risc durant embaràs o lactància natural.
  - Prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empleats públics que es troben al servici de l'Administració de la Generalitat, subjectes al RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL:

  - Personal adscrit a Presidència i a les conselleries.
  - Personal docent al servici de l'Administració educativa.
  - Personal sanitari dependent de l'Agència Valenciana de Salut.
  - Personal que presta servicis en l'Administració de justícia.
  - Personal adscrit al Servici Valencià d'Ocupació i Formació (Servef).


  EXCLUSIONS
  Queden exclosos els treballadors del col·lectiu MUFACE (encara que l'assistència sanitària siga prestada per la SS) i MUJEJU.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  A partir de l'1 de gener de 2014, els empleats públics indicats anteriorment que patisquen un accident de treball actuaran de la forma indicada en este tràmit.
  Els empleats públics que a data 1 de gener de 2014 es troben en un procés de contingències professionals, continuaran el procés sense necessitat d'actuar com s'indica en este tràmit.

  A partir de l'1 d'abril de 2015, els empleats públics del SERVEF subjectes al RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, en el cas de patir un accident de treball, quan es tracte de malaltia professional i en les prestacions especials de risc durant embaràs o lactància natural i prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, hauran d'acudir a la Mútua d'Accident de Treball i Malaltia Professional.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  * PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
  UMIVALE:
  Telèfon: 900 365 012 (Operatiu les 24 hores del día, els 365 dies de l'any).
  Des de fora del territori nacional: + 34 900 365 012
  Web: http://www.umivale.es/

  * PROVÍNCIA D'ALACANT
  IBERMUTUAMUR
  Telèfon: 900 23 33 33
  Web: http://www.ibermutuamur.es

  * PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
  UNIÓ DE MÚTUES
  Telèfon: 900 50 60 70
  Web: http://www.uniondemutuas.es

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari de comunicació del responsable de personal o superior jeràrquic en cas d'accident de treball.

  No es requerix un imprés específic en els casos de malaltia professional i prestacions especials.

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ D'ACCIDENT DE TREBALL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.