• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Inscripció d'alumnat oficial per a la realització de la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent a la convocatòria de 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció d'alumnat oficial per a la realització de la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana corresponent a la convocatòria de 2019.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del tràmit és la inscripció de l'alumnat matriculat oficial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana en la prova de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l'obtenció del corresponent certificat, dins dels distints nivells A2, B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Alumnat oficial de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Per a inscriure's en la prova de certificació dels distints nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència (MECR), serà requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què es realitza la prova.

  2. Alumne matriculat en el present curs en una escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana:

  a) Haurà de formalitzar la seua inscripció exclusivament per via telemàtica.

  b) No podrà presentar-se a la prova de certificació en qualitat d'alumne no matriculat, en cap altra escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana en el mateix idioma o idiomes en què ja està matriculat com a alumne oficial.

  c) En cas que l'alumne haja presentat renúncia a la seua matrícula oficial en un idioma o idiomes i esta haja sigut acceptada, podrà matricular-se en la prova de certificació d'aquest idioma o idiomes (sempre que siga a un nivell superior al cursat com a alumne oficial) en qualsevol escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana com a alumne no matriculat (lliure) en el període corresponent a la convocatòria.

  d) L'alumnat matriculat en cursos no conduents a la prova de certificació, podrà presentar-se a la prova, del mateix idioma que curse, prèvia renúncia condicionada a la seua matrícula oficial en el moment de formalitzar la matrícula per a la prova de certificació, i podrà continuar assistint a les classes presencials del grup en què es va matricular en el curs vigent, i fins a la finalització de la docència (segons el calendari escolar). En cas de no aprovar, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària de la prova de certificació només de les destreses no superades.
  El mateix criteri s'aplicarà a l'alumnat que, matriculat en l'últim curs dels nivells en què resulta necessària la superació de la prova de certificació, desitge presentar-s'hi en un nivell superior diferent del matriculat.

  Inici
 • Taxes

  L'alumnat matriculat en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana i que no ha presentat cap tipus de renúncia no ha de pagar taxes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de matriculació dels alumnes oficiales: serà des de les 09:00 h del dia 11 de febrer a les 15:00 h del dia 25 de febrer de 2019. (DOGV núm 8482 de 08/02/2019)

  El termini de matriculació dels alumnes de That's English: serà des de les 09:00 h del dia 20 de maig a les 15:00 h del dia 21 de maig de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_eoi.asp

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIMO-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17070

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a poder inscriure's en la prova de certificació, este alumnat haurà de formalitzar la inscripció exclusivament per via telemàtica en els períodes establits, indicant obligatòriament el seu NIF/NIE i el seu número d'expedient. Si no el sabeu, consulteu-lo en la seua escola oficial d'idiomes.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'alumnat oficial matriculat en una de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana i que s'inscriga per a la realització de la prova de certificació de 2019, únicament haurà de guardar el justificant que genere l'aplicació telemàtica de la seua inscripció.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIMO-SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17070

  Inici
 • Informació complementària

  * ESTUDIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES
  Els estudis de les escoles oficials d'idiomes estan dividits en tres nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL):

  NIVELL BÀSIC: A2
  NIVELL INTERMEDI: B1 i B2
  NIVELL AVANÇAT: C1 i C2

  Els certificats de les escoles oficials d'idiomes són únics en tot l'estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns.

  Enllaços

  Servei d'Idiomes i Programes Europeus

  Sol·licitud d'adaptació per a l'alumnat amb necessitats especials.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 26/03/08).
  - RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per
  la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i
  matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per
  a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües
  (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial
  en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 10 de març de 2008.

  RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.