Inscripció de l'alumnat oficial presencial i de l'alumnat de l'EOI Virtual Valenciana per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2024.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211855
|
Codi GVA: 17070
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte del tràmit és la inscripció de l'alumnat matriculat oficial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana en la prova unificada de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l'obtenció del corresponent certificat, dins dels distints nivells B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Concretament es convoquen les següents proves:

1. Proves unificades de certificació del nivell B1 per a les següents llengües: alemany, anglés, àrab, espanyol com a llengua estrangera, francés, italià, japonés, portugués, rus, valencià i xinés.

2. Proves unificades de certificació del nivell B2 per a les següents llengües: alemany, anglés, espanyol com a llengua estrangera, èuscar, francés, grec, italià, portugués i valencià.

3. Proves unificades de certificació del nivell C1 per a les següents llengües: alemany, anglés, espanyol com a llengua estrangera, francés, italià, portugués i valencià.

4. Proves unificades de certificació del nivell C2 per a les següents llengües: anglés, espanyol com a llengua estrangera, francés, italià i valencià.

 

L'alumnat matriculat en l'EOI Virtual Valenciana en un curs conduent a la prova unificada de certificació de nivell B1, B2, C1 o C2 de valencià i/o de nivell B1, B2 i C1 d'anglés haurà d'inscriure's per a realitzar la PUC de manera presencial en l'escola oficial d'idiomes que trie i en l'idioma i nivell en què estiga matriculat. Aquesta inscripció es farà exclusivament per via telemàtica i estarà exempta del pagament de taxes. És requisit efectuar la inscripció per a poder realitzar la PUC.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

La Direcció General de Centres Docents es reserva el dret a suspendre qualsevol de les convocatòries de la prova en cas d'haver-hi circumstàncies sobrevingudes.

 

ESTUDIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES:

Els certificats de les escoles oficials d'idiomes són únics en tot l'estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns.

 

Per a qualsevol consulta sobre la matrícula realitzada haureu de dirigir-vos a la pàgina web o a la secretaria de l'escola oficial d'idiomes on realitzareu la prova.

 

El llistat d'aquestes escoles està disponible en la següent secció web: https://eoi.gva.es/va/centres

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Alumnat oficial de les escoles oficials d'idiomes presencials de la Comunitat Valenciana matriculat en un curs conduent a una prova de certificació que desitja realitzar la inscripció a la prova (només del nivell i idioma en què estiga matriculat).

 

Alumnat matriculat en l'EOI Virtual Valenciana en un curs conduent a la prova unificada de certificació.

Requisits

ALUMNAT OFICIAL PRESENCIAL:

 

1. Per a inscriure's en la prova unificada de certificació dels distints nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència (MECR), serà requisit tindre 16 anys complits l'any natural en què es realitza la prova.

 

2. L'alumnat que, al llarg del curs acadèmic 2023-2024, estiga matriculat en alguna de les escoles oficials d'idiomes presencials de la Comunitat Valenciana en l'últim curs de nivell B1, B2, C1 o C2 només podrà inscriure's per a realitzar la PUC en l'escola oficial d'idiomes on curse els estudis. Aquesta inscripció es farà exclusivament per via telemàtica i estarà exempta del pagament de taxes.

 

3. L'alumnat oficial presencial matriculat en un curs, tant conduent com no conduent a la prova unificada de certificació, podrà presentar-se a la prova d'un nivell superior o inferior del mateix idioma en què estiga matriculat. A més, podrà presentar-se a la PUC en un idioma diferent d'aquell en què estiga matriculat. En ambdós casos haurà de realitzar la matrícula en el mateix període i condicions que l'alumnat lliure.

 

4. Les persones candidates que hagen detectat errors en les dades de matriculació hauran de comunicar-ho a la secretaria del centre. Les reclamacions, si és el cas, s'adreçaran al director o directora de l'escola oficial d'idiomes corresponent.

 

5. A la pàgina web de cada escola oficial d'idiomes es podrà consultar la llista provisional i definitiva dels alumnes inscrits i matriculats en PUC.

 

ALUMNAT OFICIAL DE L'EOI VIRTUAL VALENCIANA:

1. L'alumnat de l'EOI Virtual Valenciana que haja detectat errors en les seues dades d'inscripció haurà de comunicar-ho a la secretaria de l'EOI Virtual Valenciana. Les reclamacions, si fora el cas, s'adreçaran al director o directora de l'EOI Virtual Valenciana.

 

2. El llistat provisional i definitiu de l'alumnat admés a les proves es publicarà en el web de l'EOI Virtual Valenciana.

 

3. L'alumnat de l'EOI Virtual Valenciana inscrit en la PUC haurà d'estar pendent de la convocatòria de les proves escrites i orals, de la publicació de resultats i dels terminis i procediment de revisió en el web de l'EOI presencial on s'haja inscrit.

 

4. L'alumnat de l'EOI Virtual Valenciana matriculat en un curs, tant conduent com no conduent a la prova unificada de certificació, podrà presentar-se a la prova d'un nivell superior o inferior del mateix idioma en què estiga matriculat. A més, podrà presentar-se a la PUC en un idioma diferent d'aquell en què estiga matriculat. En ambdós casos haurà de realitzar la matrícula en el mateix període i condicions que l'alumnat lliure.

Com es tramita

Procés de tramitació
L'alumnat oficial matriculat en una de les escoles oficials d'idiomes presencials de la Comunitat Valenciana i l'alumnat de l'EOI Virtual Valenciana que s'inscriga per a la realització de la prova unificada de certificació de 2024, haurà de guardar el justificant que genere l'aplicació telemàtica...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de matriculació de l'alumnat oficial és des de les 10:00 hores del dia 19 de febrer fins a les 23:59 hores del dia 23 de febrer de 2024.

Documentació
Per a poder inscriure's en la prova unificada de certificació de l'idioma i nivell en què l'alumne/a estiga matriculat/a, haureu de formalitzar la inscripció exclusivament per via telemàtica en els períodes establits, indicant obligatòriament el seu NIF/NIE i el seu NIA (Número d'Identificació de...
Saber més
Taxa o pagament

L'alumnat matriculat en les escoles oficials d'idiomes presencials de la Comunitat Valenciana o matriculat en l'EOI Virtual Valenciana no ha de pagar taxes per al curs de l'idioma i nivell en el que estiga matriculat.

Forma de presentació
Telemàtica
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17070 IMPORTANT! CONSELLS PER A FER CORRECTAMENT LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA Requisits tècnics informàtics: - https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-liniarequisits - https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents (Aquesta...
Saber més
  Presencial

  La llista d'escoles oficials d'idiomes es troba en la secció web: https://eoi.gva.es/es/centres