Detall de Procediments

Inscripció de l'alumnat oficial per a la realització de la Prova Unificada de Certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció de l'alumnat oficial per a la realització de la Prova Unificada de Certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2020.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del tràmit és la inscripció de l'alumnat matriculat oficial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana en la prova unificada de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l'obtenció del corresponent certificat, dins dels distints nivells B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Alumnat oficial de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Per a inscriure's en la prova unificada de certificació dels distints nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència (MECR), serà requisit imprescindible tindre 16 anys complits l'any natural en què es realitza la prova.

  2. Alumne matriculat en el present curs en una escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana:

  a) Haurà de formalitzar la seua inscripció exclusivament per via telemàtica.

  b) L'alumnat oficial en cursos tant conduents com no conduents a la prova unificada de certificació, podrà presentar-se a la prova d'un nivell superior o inferior del mateix idioma en el mateix període i condicions que l'alumnat lliure.

  3. A la pàgina web de cada escola oficial d'idiomes es podrà consultar la llista provisional i definitiva dels alumnes inscrits i matriculats en PUC.
  Atenció! La publicació de la llista d'admesos es farà a final del mes de juny, i el calendari de realització de les quatre activitats de llengua escrites de la PUC es publicarà en la pàgina web abans del 31 de juliol.

  Inici
 • Taxes

  L'alumnat matriculat en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana no ha de pagar taxes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de matriculació dels alumnes oficials: serà des de les 12:00 h del dia 17 de febrer a les 23:59 h del dia 23 de febrer de 2020.

  El termini de matriculació dels alumnes de That's English: serà des de les 12:00 h del dia 24 de juny a les 23:59 h del dia 26 de juny de 2020.
  (DOGV núm. 8741 de 17/02/2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/val/regesp_eoi.asp

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIMO-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17070

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a poder inscriure's en la prova unificada de certificació, este alumnat haurà de formalitzar la inscripció exclusivament per via telemàtica en els períodes establits, indicant obligatòriament el seu NIF/NIE i el seu NIA (Número d'Identificació de l'Alumnat). Si no el sabeu, consulteu-lo en la pàgina web o en la secretaria de la vostra escola oficial d'idiomes.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'alumnat oficial matriculat en una de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana i que s'inscriga per a la realització de la prova unificada de certificació de 2020, únicament haurà de guardar el justificant que genere l'aplicació telemàtica de la seua inscripció.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIMO-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17070

  Inici
 • Informació complementària

  La declaració d'alarma es va produir quan la matrícula de les proves unificades de certificació (PUC) ja estava tancada i, en conseqüència, el que pertoca és l'ajornament de les dates previstes en la Resolució de 12 de febrer de 2020, que establia el calendari i el procés d'inscripció i matriculació. Més informació en: RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, que modifica la Resolució de 12 de febrer de 2020.

  La publicació de la llista d'admesos es farà a final del mes de juny, i el calendari de realització de les quatre activitats de llengua escrites de la PUC es publicarà en la pàgina web abans del 31 de juliol.

  ESTUDIS DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES:
  Els certificats de les escoles oficials d'idiomes són únics en tot l'estat espanyol amb validesa oficial de caràcter no universitari pel que fa a idiomes moderns.

  Per a qualsevol consulta sobre la matrícula realitzada haureu de dirigir-vos a la pàgina web o a la secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes on realitzareu la prova.

  El llistat d'aquestes escoles està disponible en la següent secció web: http://www.eoi.gva.es/va/centres

  Enllaços

  Veure la secció web del Servei d'Idiomes i Programes Europeus

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 26/03/08).
  - DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana
  - RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, que modifica la Resolució de 12 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria de 2020.

  Llista de normativa

  ORDRE de 10 de març de 2008

  RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MCER), dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria de 2020.

  RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.