Detall de Procediments

Inscripció en el Registre de Representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció en el Registre de Representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  Objecte del tràmit

  L'objectiu del Registre de Representants de l'ACCV és possibilitar la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic de la mateixa forma que poden ser representats per un tercer en procediments tradicionals en paper.

  L'existència d'aquest registre permet que els procediments administratius que es poden realitzar de forma electrònica i s'hagen adequat per a interactuar amb aquest registre, puguen ser tramitats per terceres persones en nom d'altres. S'aconsegueix així facilitar als ciutadans i empreses l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, sense minva de la possibilitat de ser representat per via electrònica de la mateixa forma que pot ser representat per un tercer en procediments tradicionals en paper.

  Els procediments administratius electrònics que integren aquesta funcionalitat s'aniran incorporant i publicant al propi Registre de Representants de l'ACCV.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques.

  Requeriments

  Estar en possessió d'un certificat digital personal acceptat per @firma

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud de la inscripció no requereix de cap documentació específica a presentar.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.