Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes, EROs/ERTOs i expedients arxivats).

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 1778955
|
Codi GVA: 17262
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit té com a objecte possibilitar l'aportació per via telemàtica de documentació a un expedient ja obert en la direcció general competent en matèria de treball, i permet a la ciutadania relacionar-se electrònicament amb la Generalitat Valenciana per a accedir als serveis públics i a la tramitació dels procediments administratius en matèria de treball.

 

En concret, aquest tràmit permet:

 

A) Aportar per via telemàtica la documentació que MITJANÇANT UN REQUERIMENT (d'esmena, de formulació d'al·legacions o d'un altre tipus) li haja sigut sol·licitada per la direcció general competent en matèria de treball amb relació a un expedient obert (no resolt, ni arxivat), que no siga d'ajudes o subvencions, ni EROs/ERTOs.

 

B) Aportar de forma telemàtica A INSTÀNCIES DE LA PERSONA INTERESSADA documentació a un expedient de les característiques descrites. Això inclou també la possibilitat de formular al·legacions i presentar renúncies o desistiments, si és procedent.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Com s'ha indicat, aquest tràmit permet l'aportació de documentació a un expedient obert en matèria de treball que NO siga d'ajudes, ni Eres/ERTEs.

 

Per a l'aportació de documentació a eixos altres tipus d'expedients NO ha d'utilitzar-se el present tràmit, sinó un dels tràmits d'aportació de la Guia Prop l'enllaç directe als quals figura a continuació en l'apartat "Enllaços".

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones (físiques y jurídiques) que tinguen la condició d'interessades en l'expedient obert que es tracte o les seues persones representants.

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits:

 

1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de la Direcció General competent en matèria de treball, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat), que no siga d'ajudes o subvencions, ni EROs/ERTOs.

b) Existir un expedient obert d'aqueixes característiques en la citada Direcció General, al qual la persona interessada vulga VOLUNTÀRIAMENT (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

 

2.- La persona interessada (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:

- El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).

- I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones fisicas (per tant, queden excloses les persones juridicas: empreses, ajuntaments, entitats ....).

Més informació en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

 

Recomanem que es comprove la validesa del certificat en la següent adreça:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

 

3.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'haver inscrit prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

a) Si s'ha rebut un REQUERIMENT, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la direcció general competent en matèria de treball haja establit en aquest requeriment.

 

b) Si la documentació la presenta VOLUNTÀRIAMENT la persona interessada, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació
1. SOL·LICITUD d'aportació de documentació, SEGONS EL FORMULARIO WEB disponible en el mateix tràmit telemàtic. - En aquesta sol·licitud, haurà de fer-se constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient obert al qual es fa l'aportació, i s'ha d'indicar...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. 2. Fent clic en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), s'accedeix al tràmit...
Saber més

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé en la normativa específica aplicable a l'expedient administratiu del qual es tracte.