Sol·licitud de full assistencial i/o d'informació general de l'incident d'assistència sanitària prestada pel Servici d'Emergències Sanitàries (certificat d'assistència).

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 223657
|
Codi GVA: 17454
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar el full assistencial o informació general d'un incident d'assistència sanitària prestada pel Servici d'Emergències Sanitàries (certificat d'assistència).

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

El pacient, el seu representant legal o persona degudament autoritzada.

Com es tramita

Procés de tramitació
La sol·licitud ha de dirigir-se al Servei d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana. SERVEI D'EMERGÈNCIES SANITÀRIES COMUNITAT VALENCIANA COMPLEX SANITARI CAMPANAR ERNEST LLUCH C. RICARDO MICÓ 10 46009 València Tel: 961964001
Òrgans de tramitació
SERVEI D'EMERGÈNCIES SANITÀRIES COMUNITAT VALENCIANA COMPLEX SANITARI CAMPANAR ERNEST LLUCH C. RICARDO MICÓ 10 46009 València Tel: 961964001

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Sol·licitud en model normalitzat o, a falta d'això, en qualsevol tipus d'instància, on es facen constar, a més de les dades personals, la data i lloc de l'assistència, així com l'hora aproximada. En el cas que ho sol·licite una persona autoritzada pel pacient, a la sol·licitud ha d'adjuntar-se...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Les sol·licituds ha de dirigir-se al Servei d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana.

 

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se:

 

a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1.

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

Preferentment en les Oficines d'assistència en matèria de registres de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució