Sol·licitud de generació de certificats de destrucció de vehicles al final de la seua vida útil (VFVU) a la Comunitat Valenciana

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211964
|
Codi GVA: 17532
Descarregar informació
Termini obert

Des de 06-04-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Documentar l'entrega del vehicle en un centre autoritzat de tractament que procedisca a la seua descontaminació. Per a acreditar el fi de la vida útil del vehicle, i donar lloc a la seua immediata descontaminació com a residu perillós, i justificar la baixa definitiva en circulació del vehicle en...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
06-04-2023
Observacions

Tipificació d'infraccions en l'article 73 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana. Els recursos que procedixen són els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els centres autoritzats de tractament de vehicles al final de la seua vida útil (VFVU) a la Comunitat Valenciana.

Requisits

Autorització vigent per al tractament de vehicles al final de la seua vida útil. Disposar de certificat d'entitat.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 06-04-2023

Durant tot l'any.

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Sancions
Reglament sancionador Llei de Residus (artículo 73)