Comunicació al Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització (EGMs) d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana de la constitució, modificació i dissolució d'aquestes entitats. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2248179
|
Codi GVA: 17634
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Possibilitar la comunicació al Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització (EGMs) d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana de la constitució, modificació i dissolució d'aquestes entitats, que s'ha de realitzar únicament de manera telemàtica a través d'aquest tràmit.

 

 

El Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització (EGMs) industrials de la Comunitat Valenciana:

 

- Té caràcter públic, gratuït i electrònic.

 

- Consisteix exclusivament en una base de dades en suport digital que recull la informació que comuniquen els ajuntaments i les entitats de gestió i modernització. La documentació en què es basa la informació comunicada ha d'estar, en tot cas, en els corresponents expedients municipals d'autorització, modificació i dissolució, l'accés a la qual es regirà pel que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú, transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

- Depén de la conselleria competent en matèria d'indústria, que se n'encarrega de la gestió, actualització i publicitat.

 

 

L'accés a la informació comunicada al Registre autonòmic serà:

 

a) Amb caràcter general, a través de la consulta pública d'eixa informació en l'apartat específic d'eixe nom en l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la citada Conselleria, garantint-se en tot cas el que s'estableix en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. (Vegeu enllaç a eixa consulta pública en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

b) I, per a determinades persones (accés restringit), també a través de la possibilitat de sol·licitar telemàticament un certificat de les dades d'inscripció de l'entitat i de les persones integrants de la seua junta directiva, obrants en el Registre autonòmic d'EGMs. (Vegeu enllaç al tràmit existent en la Guia Prop per a sol·licitar eixe certificat, disponible en l'apartat "Informació bàsica > Procediments relacionats" del present tràmit).

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

 

1) Els DUBTES o CONSULTES respecte al CONTINGUT d'este procediment seran ateses a través de la següent adreça de correu electrònic: dgie_convocatorias@gva.es

 

 

2) Per a incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

 

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

 

Les entitats de gestió i modernització de les àrees industrials (EGMs) i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que n'autoritzen la constitució.

 

 

* Les entitats de gestió i modernització de les àrees industrials (EGMs) de la Comunitat Valenciana:

 

1. Es constituiran com a agrupacions sense ànim de lucre de persones titulars, de base privada però amb finalitat pública, per les funcions públiques municipals que els poden ser encomanades.

 

2. Tindran plena capacitat d'obrar i personalitat jurídica pròpia, diferent de les persones físiques o jurídiques integrants d'aquestes.

 

3. El seu règim jurídic serà el que resulte d'aplicar les disposicions que conté el títol I de la Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, en les normes reglamentàries que s'aproven per a desplegar-la i en els seus estatuts.

 

 

 

** Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

 

1. PRESENTACIÓ de la comunicació i de tota la documentació exigida DE MANERA TELEMÀTICA davant de la conselleria competent en matèria d'indústria.

 

 

2. A continuació:

 

a) Si la comunicació i la documentació presentades són correctes i estan completes, la direcció general competent en matèria d'indústria realitzarà la inscripció que corresponga (constitució, modificació o dissolució) en el Registre autonòmic d'entitats de gestió i modernització d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

 

b) Si la comunicació i/o la documentació NO són correctes o estan incompletes, es realitzarà un requeriment d'esmena a l'ajuntament o l'entitat que les han presentades.

 

L'esmena també ha de realitzar-se per via telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

Després d'això:

 

- Si s'aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.1.

 

- Si NO s'aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es resol i es declara que l'ajuntament o l'entitat ha desistit de la seua comunicació i s'arxiva l'expedient.

 

 

3. Accés a la informació comunicada al Registre autonòmic exclusivament a través de la publicació d'aquesta en un apartat específic del portal web de la conselleria competent en matèria d'indústria, amb la garantia, en tot cas, del que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

(Vegeu enllaç directe a eixe apartat específic en "Enllaços" del present tràmit)

 

 

Sol·licitud

Termini
Termini obert

 

Durant tot l'any, d'acord amb els següents terminis:

 

a) En cas de CONSTITUCIÓ de l'entitat:

 

- L'ajuntament que autoritze la constitució d'una entitat de gestió i modernització té l'obligació de comunicar-ho de manera telemàtica al Registre autonòmic, i remetre la documentació corresponent, EN EL TERMINI MÀXIM DE 10 DIES HÀBILS comptats des de l'endemà del dia en què el ple municipal adopte l'acord favorable (excepte la còpia del conveni de col·laboració, que s'ha de remetre en el termini màxim de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà del dia que siga signat per les parts).

 

 

- L'incompliment per part de l'ajuntament de l'obligació de comunicació en els terminis anteriors legitima l'entitat de gestió i modernització constituïda per a comunicar directament al Registre autonòmic la seua constitució.

 

 

b) En cas de MODIFICACIÓ:

 

- Comunicació de NOMENAMENTS I CESSAMENTS:

 

L'entitat de gestió i modernització constituïda té l'obligació, en tot cas, de comunicar telemàticament a l'ajuntament autoritzador i al Registre autonòmic els nomenaments i cessaments de les persones que ocupen els càrrecs de la presidència, la junta directiva, la gerència i, si és el cas, la vicepresidència de l'entitat, EN EL TERMINI MÀXIM DE 10 DIES HÀBILS des que es produïsquen.

 

- Comunicació d'ALTRES modificacions:

 

L'ajuntament i l'entitat de gestió i modernització també han de comunicar telemàticament, EN EL TERMINI DE 10 DIES HÀBILS des de l'endemà del dia en què es produïsquen, qualsevol acord, acte o resolució que puga suposar una modificació de les condicions de l'autorització, del conveni o dels estatuts, així com qualsevol altre que puga afectar les seues funcions, àmbit geogràfic o vigència de l'entitat.

 

 

C) En cas de DISSOLUCIÓ de l'entitat:

 

- Per acord favorable del ple municipal pel qual es declare:

 

L'ajuntament que acorde la dissolució d'una entitat de gestió i modernització ha de comunicar-ho telemàticament al Registre autonòmic EN EL TERMINI MÀXIM DE 10 DIES HÀBILS des que el ple municipal adopte l'acord de dissolució.

 

- Dissolució automàtica:

 

En els casos de la dissolució automàtica de l'entitat de gestió i modernització per l'acord de l'assemblea general o per l'obertura de la fase de liquidació, quan l'entitat es trobe declarada en concurs, l'última junta directiva nomenada és la responsable de comunicar telemàticament la dissolució al Registre autonòmic, així com a l'ajuntament autoritzador, EN EL TERMINI MÀXIM DE 10 DIES HÀBILS des que es produïsca la causa automàtica de dissolució.

 

 

Documentació
Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que autoritzen la constitució d'entitats de gestió i modernització de les àrees industrials, o les mateixes entitats, segons siga procedent, han de presentar telemàticament davant del Registre autonòmic la documentació següent: A) En cas de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. De conformitat amb el Decret 258/2019, de 13 de desembre, del Consell, amb l'Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert
Descripció

L'esmena o qualsevol altra aportació de documentació també ha de realitzar-se per via telemàtica utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat...

Saber més

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.