• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Proves d'accés de caràcter específic, calendari, procediment d'admissió i matriculació i documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2019-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Proves d'accés de caràcter específic, calendari, procediment d'admissió i matriculació i documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2019-2020.

  Objecte del tràmit

  - Establir les bases de la convocatòria, corresponent al curs 2019-2020, de les proves de caràcter específic per a l'accés a les diverses titulacions i cicles dels ensenyaments esportius als centres públics de la Comunitat Valenciana.

  - Aprovar el calendari i el procediment per a l'admissió de sol·licituds i la matriculació per a cursar les diverses titulacions i cicles, als centres públics durant el curs 2019-2020.

  - Aprovar la documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial als centres de la Comunitat Valenciana, segons els annexos adjunts en la Resolució de 27 de maig de 2019 (DOGV núm. 8560, de 31/05/2019).

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  22,55 €

  Taxa

  Taxes 2019

  Inscripció a la prova d'accés de caràcter específic: 22,55 euros

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Període d'inscripció a la prova:

  Del 8 al 19 de juliol de 2019, els dos inclosos.
  Del 2 al 4 de setembre de 2019, els dos inclosos.

  - Període d'admissió:

  Del 8 al 19 de juliol de 2019.
  Del 2 al 6 de setembre de 2019.

  - Formalització de la matrícula:

  CICLE FINAL (grau mitjà) i CICLE SUPERIOR (grau superior): del 18 al 23 de setembre de 2019.
  CICLE INICIAL (grau mitjà): del 30 de setembre al 3 d'octubre de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els diversos centres públics autoritzats per als ensenyaments esportius de règim especial.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Per a cursar els ensenyaments del cicle inicial, presentaran, al centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud (annex VII de la Resolució de 27 de maig de 2019 DOGV núm. 8560, de 31/05/2019) i la documentació requerida.

  - Per a cursar els ensenyaments el cicle final presentaran, al centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud (annex VIII de la Resolució de 27 de maig de 2019 DOGV núm. 8560, de 31/05/2019) i la documentació requerida.

  - Per a cursar els ensenyaments del cicle superior, presentaran, al centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent , la sol·licitud (annex IX de la Resolució de 27 de maig de 2019 DOGV núm. 8560, de 31/05/2019) i la documentació requerida.

  (Aquests annexos es troben també en aquest mateix tràmit, en "Impresos associats".)

  Impresos associats

  ANNEX I - CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES I CALENDARI D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ ALS CICLES DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL DEL CURS 2019-2020

  ANNEX II - SOL·LICITUD DE NOMENAMENT TRIBUNAL PER A LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX III - INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA ESPECÍFICA (SOL·LICITANTS)

  ANNEX IV - ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX V - CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX VI - RELACIÓ NOMINAL DE L'ALUMNAT (CENTRES)

  ANNEX VII - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE INICIAL (SOL·LICITANTS)

  ANNEX VIII - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE FINAL (SOL·LICITANTS)

  ANNEX IX - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE SUPERIOR (SOL·LICITANTS)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Informació complementària

  Les dates, les hores i el lloc de realització de la prova, les comunicarà cada centre, segons la modalitat que s'haja triat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 08/11/2007).
  - Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03/09/2012).
  - Resolució de 27 de maig de 2019 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari, el procediment d'admissió i matriculació i la documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2019-2020. (DOGV núm 8560 de 31/05/2019)

  Llista de normativa

  Veure el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre

  Veure el Decret 132/2012, de 31 d'agost

  Veure Resolució de 27 de maig de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.