Detall de Procediments

Comunicació de la realització de l'auditoria energètica de les instal·lacions radicades a la Comunitat Valenciana. Energia.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació de la realització de l'auditoria energètica de les instal·lacions radicades a la Comunitat Valenciana. Energia.

  Objecte del tràmit

  Realitzar la comunicació d'haver efectuat una auditoria energètica de les instal·lacions radicades a la Comunitat Valenciana, tant per les empreses i els grups de societats obligats a la realització de la dita auditoria, com, de manera voluntària, per la resta d'empreses.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  A) OBLIGATS

  Han de realitzar una auditoria energètica de les instal·lacions radicades en el territori de la Comunitat Valenciana i presentar la comunicació d'haver-la realitzat davant de la Direcció General de la Generalitat Valenciana competent en matèria d'energia:
  - Les empreses que a l'entrada en vigor del Reial Decret 56/2016 tinguen la consideració de grans empreses, entenent per tals tant les que ocupen almenys a 250 persones, com les que, inclús sense complir el dit requisit, tinguen un volum de negoci que excedisca de 50 milions d'euros i, a l'hora, un balanç general que excedisca de 43 milions d'euros.
  - Els grups de societats, definits segons el que establix l'article 42 del Codi de Comerç, que, tenint en compte les magnituds agregades de totes les societats que formen el grup consolidat, complisquen els referits requisits de gran empresa.
  - Aquelles empreses que, amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial Decret 56/2016, durant almenys dos exercicis consecutius complisquen amb la condició de gran empresa.


  B) EXCLOSOS

  Queden excloses de l'obligació de realitzar una auditoria energètica i, correlativament, de presentar la comunicació d'haver-la realitzat, les microempreses, xicotetes i mitjanes empreses (PIMES), d'acord amb el títol I de l'annex de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, xicotetes i mitjanes empreses.

  No obstant això, poden presentar de manera voluntària l'esmentada comunicació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La COMUNICACIÓ de la realització de l'auditoria energètica de les instal·lacions radicades a la Comunitat Valenciana haurà de remetre's a la Direcció General de la Generalitat Valenciana competent en matèria d'energia en un TERMINI MÀXIM DE TRES MESOS des que l'auditoria energètica va ser realitzada.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  COMUNICACIÓ de la realització de l'auditoria energètica, segons model disponible com a formulari web en el tràmit telemàtic, que s'ajusta al que preveu l'article 6.3 i l'annex I del RD 56/2016.

  Haurà de presentar-se UNA COMUNICACIÓ PER EMPLAÇAMENT.

  Nota: únicament ha de presentar-se esta comunicació; no cal aportar cap altre document.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.