• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Solicitud d'autorització per a la utilització de detectors de metalls en el àmbit de les platges de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Solicitud d'autorització per a la utilització de detectors de metalls en el àmbit de les platges de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'ús de detectors de metalls o altres ferramentes o tècniques anàlogues que permeten localitzar restes de naturalesa
  arqueològica o paleontològica en les platges de la Comunitat Valenciana, inclús sense ser esta la seua finalitat, haurà de ser autoritzat per la conselleria competent en matèria de cultura.

  Els sol·licitants d'esta autorització hauran d'exposar els objectius de la seua activitat que podran ser la seua aficció a la detecció metàl·lica amb la finalitat de localitzar objectes perduts. L'àmbit territorial de la sol·licitud estarà limitat a les platges costaneres de la Comunitat Valenciana. Esta activitat està considerada comú segons la Demarcació de Costes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació per mitjà d'este tràmit telemàtic s'han de complir els requisits següents:

  1.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar de firma electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).

  També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
  Més informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados

  - Li recomanem que comprove la validesa del certificat en l'adreça següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

  Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor.

  - En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

  La informació relativa a este Registre està disponible:
  . en http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  . i en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari de solicitud de autorització

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/01008_BI.pdf

  Qualsevol altra documentació que el sol·licitant considere necessària per a la valoración de la seua sol·licitud.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A L'UTILITZACIÓ DE DETECTORS DE METALLS EN L'ÀMBIT DE LES PLATGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18014

  Tramitació

  L'aportació de documentació per mitjà d'este tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA.

  Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre [(que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la que pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal)
  o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal)].

  L'interessat s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada.

  Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà el/s document/s electrònic/s que haja d'aportar.

  Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir-ne una còpia.

  La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent en eixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 107/2017

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.