Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ompliment i presentació de l'Informe de Salut Escolar.

  Objecte del tràmit

  L'informe de salut escolar és un document sanitari obligatori per a tots els escolars de nou accés a un centre escolar o que inicien les següents etapes educatives:
  - Educació Infantil;
  - Educació Primària;
  - Educació Secundària Obligatòria; Batxillerat;
  - Batxillerat;
  - Cicles formatius de Formació Professional

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el moment de formalització de la matrícula, o abans d'iniciar el curs escolar si l'alumne no se sotmet a este tràmit amb caràcter previ al canvi d'etapa escolar.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  L'informe haurà d'aportar-se al centre educatiu en què es vaja a matricular el xiquet.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'informe de salut de l'escolar que s'obtindrà en els centres docents o en els centres designats com a receptors de sol·licituds de matrícules, i en els centres sanitaris.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Informació complementària

  - Ompliment de l'Informe de Salut de l'Escolar:
  L'Informe de Salut de l'Escolar serà omplit gratuïtament de forma obligatòria pel pediatre o professional sanitari encarregat de la salut de l'alumno/a, sense perjuí del lliure exercici professional.

  - Custòdia i confidencialitat de l'Informe:
  Este document serà custodiat pel centre docent en què s'haja matriculat l'alumno/a, havent de garantir-se la confidencialitat del contingut del dit document. L'Informe de Salut de l'Escolar formarà part de l'expedient personal de cada alumne del centre docent.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat que establix l'informe de salut de l'escolar com a document sanitari d'utilitzación obligatòria per a a l'accés a un centre escolar o per a l'inici d'una etapa educativa. Accidents escolars (DOCV núm. 4218, de 27/03/2016).
  - Ordre 6/2016, de 4 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es modifica l'Orde de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establix l'informe de Salut de l'Escolar, com a document sanitari d'utilització obligatòria per a l'accés a un centre escolar o per a l'inici d'etapa educativa (DOCV núm. 7850, de 12/08/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 27 de febrer de 2002

  Vegeu l'Ordre 6/2016, de 4 d'agost

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.