• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Incentius Regionals. Aportació Documentació a un Expedient existent en la Direcció General de Fons Europeus.

  Objecte del tràmit

  Este tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient telemàtic obert en la Direcció General de Fons Europeus.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants, d'expedients telemàtics oberts ( i no arxivats) davant de la Direcció General de Fons Europeus.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El que s'establisca en el requeriment d'esmena, cas d'existir el dit requeriment.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documents electrònics requerits o voluntaris.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18226

  Tramitació

  La documentació es presentarà en el Registre Telemàtic de la Generalitat.

  S'ha d'accedir a la url del tràmit online, lloc en què el ciutadà s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat (ACCV, DNIe), adjuntarà els documents electrònics requerits a la seua sol·licitud d'esmena, i finalment el registrarà d'entrada a través del registre telemàtic.

  La documentació s'incorpora a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Direcció General de Fons Europeus competent en aqueixa matèria qui procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Normativa: Incentius regionals

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 50/1985, de 27 de desembre, d'Incentius Regionals (BOE núm. 3, de 03/01/1986).
  - Reial Decret 899/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels incentius regionals, de desplegament de la Llei 50/1985, de 27 de desembre (BOE núm. 172, de 19/07/2007).
  - Reial Decret 166/2008, de 8 de febrer, pel qual es delimita la zona de promoció econòmica de la Comunitat Valenciana (BOE núm.59, de08/03/2008).
  - Ordre EHA/2874/2009, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven normes complementàries per a la tramitació i gestió dels incentius regionals previstos en la Llei 50/1985, de 27 de desembre (BOE núm. 261, de 29/10/2009).
  - Reial Decret 303/2015, de 24 d'abril, pel qual es modifica el Reglament dels incentius regionals, de desplegament de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, aprovat pel Reial Decret 899/2007, de 6 de juliol.
  - Reial Decret 309/2015, de 24 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 166/2008, de 8 de febrer, pel qual es delimita la zona de promoció econòmica de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 102, de 29/04/2015).
  - Acord del Consell Rector d'Incentius Regionals, de 12 de maig de 2015, sobre ordenació i funcionament del sistema d'incentius regionals per al període 2014-2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.