• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'abonament d'endarreriments per al personal docent de centres privats concertats en pagament delegat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'abonament d'endarreriments per al personal docent de centres privats concertats en pagament delegat.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar els endarreriments no percebuts com a conseqüència de la minoració salarial de desembre de 2012 y/o per triennis, triennis de càrrec, complements de càrrec i/o complement d'antiguitat en el període comprés entre gener de 2009 i desembre de 2013, com a conseqüència de l'aplicació retroactiva de les taules salarials del VI conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyança privada sostingudes totalment o parcialment amb fons públics.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Personal docent de centres privats concertats que en el moment de l'abonament dels endarreriments no estigueren d'alta en nòmina de pagament delegat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es pot realitzar en qualsevol moment, fins a la finalització del termini legalment establit de prescripció de les obligacions de la Hisenda Pública de la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.