• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de la III Edició dels Premis Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de la III Edició dels Premis Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere

  Objecte del tràmit

  El premi es convoca per a reconéixer la realització de les accions següents:

  Mesures encaminades a promoure la perspectiva de gènere en la transformació urbana i en la millora física i social dels entorns als barris, pobles i ciutats, dutes a terme durant la present legislatura.
  Seran vàlids plans de mobilitat amb perspectiva de gènere, senyalística igualitària, equipaments i mobiliari urbà, disseny igualitari de parcs infantils, disseny igualitari de parcs saludables per a persones majors, normatives i procediments administratius que incloguen perspectiva de gènere, concursos d'idees per a regeneració urbana amb perspectiva de gènere, iniciatives tendents a l'equitat de gènere en nomenclàtors de vies públiques, guies o recomanacions per a la implantació de la perspectiva de gènere en el model urbà, activitats reivindicatives i d'apoderament de l'espai públic, processos participatius en la presa de decisions en el disseny de les intervencions, etc.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els ajuntaments, les organitzacions, les institucions, les universitats, les associacions i els col·lectius que hagen desenvolupat
  accions a favor d'integrar la perspectiva de gènere en els entorns habitats, en els espais públics urbans i rurals, i en la mobilitat. Així com els professionals dels mitjans de comunicació que hagen difós aquelles actuacions objecte dels premis.

  Requeriments

  Serà condició que les iniciatives no hagen sigut objecte de cap premi o reconeixement (entenent-se premis relacionats amb la perspectiva de gènere) amb anterioritat a la finalització del termini d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La data límit de recepció de les candidatures serà el 31 de gener de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Preferentment en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  Es dirigiran a la Secretaria Tècnica dels Premis i s'enviaran, per correu postal o electrònic, a les adreces:

  - Correu postal: Unitat d'Igualtat de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
  Ciutat administrativa 9 d'Octubre, torre 1, carrer de la Democràcia, número 77, 46018 València.
  - Correu electrònic: igualtat_chopvt@gva.es

  Les sol·licituds es presentaran en format PDF o paper, en funció de la modalitat d'enviament triat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cada acció serà descrita en la sol·licitud de participació que contindrà els camps d'informació següents, en funció de la categoria a la qual s'opte:


  - 1) Categoria oremis per a ajuntaments, en les tres categories (menys de 5.000, d'entre 5.000 i 20.000, i més de 20.000 habitants).

  a) Dades del municipi
  Nom del municipi
  Nombre d'habitants
  Adreça
  Persona de contacte / Càrrec a l'ajuntament
  Telèfon contacte
  Correu electrònic de contacte
  b) Accions presentades
  Per a cada acció presentada s'aportarà la informació següent:
  Descripció: breu descripció de l'acció.
  Impacte per raó de gènere: atenent els principis generals de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i, en concret, l'article 31, Polítiques urbanes, d'ordenació territorial i d'habitatge.
  Benefici de millora de l'espai: descripció quantitativa o qualitativa dels efectes positius de l'acció en termes de polítiques urbanes, d'ordenació del territori, d'habitatge i de mobilitat i valoració de l'acceptació per part de la societat de l'acció presentada.
  Difusió mediàtica: explicació de la promoció en els mitjans de comunicació de l'acció en qüestió (notícies de premsa, xarxes socials, falques de ràdio, etc.).
  Reportatge fotogràfic que il·lustre les accions; fotografies que podran ser dobles quan el que pretenguen indicar siga la diferència d'estat entre abans i després.
  Certificat de veracitat: declaració signada en què s'indique que tot el que arreplega la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis.


  - 2) Categoria premis per a institucions, organitzacions, associacions i col·lectius

  a) Dades de l'organització / institució / associació / col·lectiu
  Nom de l'entitat
  Tipus d'entitat
  Adreça
  Persona de contacte/càrrec
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic de contacte
  b) Accions presentades
  Per a cada acció presentada s'aportarà la informació següent:
  Descripció: breu descripció de l'acció.
  Impacte per raó de gènere: atenent els principis generals de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i, en concret, l'article 31, Polítiques urbanes, d'ordenació territorial i d'habitatge.
  Benefici de millora de l'espai: descripció quantitativa o qualitativa dels efectes positius de l'acció en termes de polítiques urbanes, d'ordenació del territori, d'habitatge i de mobilitat i valoració de l'acceptació per part de la societat de l'acció presentada.
  Reportatge fotogràfic que il·lustre les accions; fotografies que podran ser dobles quan el que pretenguen indicar siga la diferència d'estat entre abans i després.
  Certificat de veracitat: declaració signada en què s'indique que tot el que arreplega la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis.


  3. Categoria premis per a professionals dels mitjans de comunicació

  a) Dades de la candidatura
  Nom
  Indicar si és professional o equip de professionals
  Nom del mitjà de comunicació
  Persona de contacte/càrrec
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic de contacte
  b) Treball presentat
  Descripció del treball o acció desenvolupada
  Si es tracta d'un treball publicat, aportar-ne la còpia. Si és molt extens s'haurà de presentar la còpia en format digital.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.