Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'ajudes a les associacions de defensa mediambiental amb activitat a la Comunitat Valenciana per a la difusió de les bones pràctiques en l'ús de l'aigua
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a les associacions de defensa mediambiental amb activitat a la Comunitat Valenciana per a la difusió de les bones pràctiques en l'ús de l'aigua

  Objecte del tràmit

  Difondre els bons usos de l'aigua a la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Associacions amb activitat a la Comunitat Valenciana que incloguen en els estatuts que tenen finalitats i/o activitats de defensa mediambiental, segons el que disposa la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

  Requeriments

  Estar constituït com a associació amb activitat a la Comunitat Valenciana i tindre en els estatuts finalitats i/o activitats de defensa mediambiental.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8274, de 16/04/2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Certificació de l'acord de l'associació de defensa mediambiental en què s'acorda sol·licitar la subvenció, facultar la persona designada com a coordinadora i assumir la responsabilitat i les obligacions derivades de les actuacions.

  Projecte descriptiu de l'activitat que s'ha de dur a terme, en què es detallen els objectius i una memòria econòmica amb les despeses necessàries per a l'execució correcta d'aquesta, incloent-hi el material i els viatges necessaris per a la difusió dels bons usos de l'aigua. També s'hi han de detallar els membres que intervinguen en l'activitat.

  Programa o calendari de terminis de l'activitat, elaborat pel responsable, que compte amb l'execució i els desplaçaments necessaris i amb el temps de la tramitació i de presentació de la documentació justificativa.

  Model de domiciliació bancària.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES A ASSOCIACIONS DE DEFENSA MEDIOAMBIENTAL AMB ACTIVITAT A LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA DIFUSIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES EN L'ÚS DE L'AIGUA

  [ANNEX II] LLISTA DE DESPESES SUBVENCIONABLES

  [ANNEX II] JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES OTORGADES A ASSOCIACIONS DE DEFENSA MEDIOAMBIENTAL PER A LA DIFUSIÓ DE BONES PRÀCTIQUES EN L'ÚS DE L'AIGUA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.