• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Comprovació de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals per al personal que preste o vaja a prestar servicis en l'àmbit d'actuació de les institucions sanitaries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comprovació de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals per al personal que preste o vaja a prestar servicis en l'àmbit d'actuació de les institucions sanitaries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Objecte del tràmit

  La comprovació per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb anterioritat a la realització del nomenament del personal d'institucions sanitàries on siga habitual el contacte amb menors, de que la persona a anomenar no tinga antecedents penals per delictes de caràcter sexual.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El personall que preste o vaja a prestar servicis en l'àmbit d'actuació de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ D'ACCÉS AL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública comprovarà d'ofici en el Registre Central de Delinqüents Sexuals la inexistència d'antecedents penals de l'interessat.
  Es presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada pels interessats, llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa o la llei especial aplicable requerisca consentiment exprés.

  Inici
 • Informació complementària

  Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

  Article 13. Obligacions dels ciutadans i haver de reserva.

  5. Serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, el no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretenga l'accés a tals professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil (BOE núm. 15, de 17/01/1996 ).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.