Convocatòria del programa denominat «Coordinació horària» dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2024-2025.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223777
|
Codi GVA: 18522
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Programa de "Coordinació horària" per al curs acadèmic 2024-2025 en els conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments professionals de Música i Dansa, i en els centres sostinguts amb fons públics que impartisquen els ensenyaments d'Educació Secundària i/o Batxillerat, per a l'alumnat que...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

- Centres sostinguts amb fons públics que impartisquen els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i/o Batxillerat. - Alumnat que curse simultàniament ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i Educació Secundària durant el curs acadèmic 2024-2025. 1. Una vegada publicada la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Constitució de les comissions de coordinació dels centres. - Presentació de les sol·licituds telemàtiques de participació dels centres. - Nomenament de la comissió de valoració. - Autorització provisional dels centres participants. - Reclamacions. - Publicació en el DOGV de la resolució...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

CENTRES El termini de presentació de les sol·licituds serà del 26 de febrer al 8 de març de 2024. ALUMNAT Una vegada publicada la resolució per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar els centres participants en el Programa de Coordinació Horària en el DOGV, l'alumnat que desitge...

Saber més
Documentació
CENTRES Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació juntament amb l'Annex I de l'Ordre 5/2017, de 6 de febrer: a) Acta de constitució de la comissió coordinadora, així com l'acta d'aprovació del projecte signada per tots els membres de la comissió esmentada amb...
Saber més
Taxa o pagament

Este procediment no requerix pagament de taxes.

Forma de presentació
Telemàtica
L'expedient general es tramitarà i presentarà exclusivament per tràmit telemàtic. Totes les comunicacions oficials d'aquest procediment es realitzaran des del correu electrònic oficial de la unitat administrativa amb competències en ensenyaments de règim especial (sogep@gva.es) al correu...
Saber més

  Resolució

  Observacions

  Es podrà interposar recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica competent en matèria d'educació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació o publicació. Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,...

  Saber més
  Òrgans resolució