Detall de Procediment

Aportació de documentació o esmena en determinats expedients de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA:: 223785
Codi GVA:: 18536
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Este tràmit permet l'aportació de documents a determinats expedient de sol·licitud d'ajuda oberts en la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. L'aportació es pot realitzar: - Per iniciativa de l'interessat. - A conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'administració. Els expedients que permeten l'aportació documental a través d'este tràmit són aquells els formularis dels quals apareixen llistats en l'apartat "impresos associats".

Requisits

Requisits

Tindre obert un expedient de sol·licitud d'ajuda (no resolt, ni arxivat) davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Quan l'aportació documental es realitze a requeriment de l'Administració, per a completar o esmenar un expedient d'ajudes, haurà de realitzar-se en el termini concedit en este.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds d'ajudes presentades amb expedients oberts (i no arxivats) davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'ha d'aportar en el termini que l'Administració establisca.

Formularis documentació

Sense perjudici que la persona interessada adjunte la documentació que considere oportuna, així com aquella que, en el seu cas, se li haja requerit per l'Administració, quan hi hagen models normalitzats s'utilitzaran aquests (vegeu els enllaços al final document).

Presentació

Presentació

Telemàtica
La persona interessada s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada. Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, s'ha de validar i, a continuació, adjuntar els documents electrònics que hàgeu d'aportar. Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia. La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa