Aportació de documentació o esmena en determinats expedients de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 223785
|
Codi GVA: 18536
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Este tràmit permet l'aportació de documents a determinats expedients de sol·licitud d'ajuda oberts en la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

...
Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds d'ajudes presentades amb expedients oberts (i no arxivats) davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Requisits

Tindre obert un expedient de sol·licitud d'ajuda (no resolt, ni arxivat) davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Quan l'aportació documental es realitze a requeriment de l'Administració, per a completar o esmenar un expedient d'ajudes, haurà de realitzar-se en el termini concedit...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'ha d'aportar en el termini que l'Administració establisca.

Documentació
Sense perjudici que la persona interessada adjunte la documentació que considere oportuna, així com aquella que, en el seu cas, se li haja requerit per l'Administració, quan hi hagen models normalitzats s'utilitzaran aquests (vegeu els enllaços al final document).
Forma de presentació
Telemàtica
La persona interessada s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada. Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, s'ha de validar i, a continuació, adjuntar els documents electrònics que hàgeu...
Saber més