Aportació de documentació per a la tramitació de la concessió, el seguiment, l'execució, l'avaluació o la justificació d'un expedient de subvencions de concurrència competitiva a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al cofinançament de: 1. Projectes de cooperació internacional per al desenvolupament que s'ha d'executar en països i poblacions estructuralment empobrits existent en la conselleria competent en la matèria. 2. Projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 223805
|
Codi GVA: 18604
Descarregar informació
Termini obert

Des de 24-06-2017

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

En compliment de les bases reguladores i la resolució de la convocatòria de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament, aquest tràmit permet l'aportació de documentació necessària per a la tramitació de la concessió, el seguiment, l'execució, l'avaluació o la justificació d'un...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
24-06-2017

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les entitats sol·licitants (o, si és el cas, beneficiàries) d'expedients oberts (i no arxivats) de subvencions per al cofinançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, o de projectes d'acció humanitària...

Saber més
Requisits

Per a poder aportar documentació per mitjà d'aquest tràmit telemàtic, ha d'existir almenys un expedient obert (i no arxivat) de subvencions per al cofinançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, o de projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema, a partir de la convocatòria de l'any 2017, en la Conselleria. Aquests expedients han de trobar-se amb la sol·licitud de subvenció ja presentada.

 

S'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:

 

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o d'un altre tipus) de la conselleria competent respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt ni arxivat).

 

b) Existir un expedient obert d'aquestes característiques en la dita Conselleria, a què l'entitat vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) o dega (per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient que es tracte) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

 

L'entitat sol·licitant (o, si és el cas, beneficiària) haurà de disposar de signatura electrònica avançada, per mitjà de certificats de persona jurídica, emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana), FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), i també s'admetran tots els certificats de persona jurídica dels reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

 

Més informació en:

https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit).

 

Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat

 

Si no supereu la validació del certificat, haureu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

Com es tramita

Procés de tramitació
- L'aportació de documentació per mitjà d'aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA. - Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que es veu de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic,...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 24-06-2017

Els documents es presentaran, en cada tràmit específic, en els terminis especificats, bé en les bases reguladores de la subvenció o en la resolució de convocatòria, o si escau en el termini establit en el corresponent requeriment de documentació.

 

Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que

la Conselleria haja establit en aquest requeriment.

 

Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient de subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació

(per exemple, per a la justificació de la subvenció concedida), la documentació haurà d'aportar-se en aquest termini.

Documentació
Les entitats sol·licitants (o, si és el cas, beneficiàries) han d'adjuntar els documents establits en les bases de la convocatòria o en la resolució de concessió de la subvenció, relatius a un expedient obert (i no arxivat): a) En la fase de concessió de la subvenció: - Els que s'aporten...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Exclusivament per Internet Tramitar amb certificat electrònic: