• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programació de les activitats de l'Escola d'Estiu 2019 de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE)

  Objecte del tràmit

  L'objectiu de l'Escola d'Estiu és compartir amb la ciutadania un espai obert per al coneixement i la divulgació del sistema de seguretat i d'emergències de la nostra Comunitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, així com els membres de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, Policia Nacional, Guàrdia Civil, UME.
  - El personal dels serveis d'intervenció davant d'emergències.
  - Personal del 112 Comunitat Valenciana.
  - Personal dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de les administracions públiques.
  - Personal del servei de bombers forestals.
  - Agents mediambientals.
  - Unitats de prevenció.
  - Bombers voluntaris.
  - Membres de les agrupacions locals de voluntaris de protecció civil i membres d'associacions i d'entitats que col·laboren en les tasques de protecció civil.
  - Personal tècnic: d'emergències, de prevenció mediambiental i tant de la Generalitat com de les administracions locals.
  - A més, hi podran participar les autoritats i professionals de l'Administració local; així com els professionals dels àmbits de justícia, d'atenció i assistència a les víctimes, de l'acadèmic i del polític, de la mateixa manera que el personal tècnic dels àmbits de dret, polítiques, sociologia, criminologia i altres disciplines; les associacions professionals; els sindicats i els mitjans de comunicació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds, que és únic i improrrogable, finalitza el 20 de juny de 2019. (DOGV núm. 8568, de 12/06/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds s'han de presentar de manera individual, tant els membres dels cossos de seguretat i emergències com la resta de participants, preferentment a través de la pàgina d'Internet, en l'adreça formacio_ivaspe@gva.es

  2. En la sol·licitud d'inscripció a les jornades, serà obligatori omplir el full de sol·licitud de l'annex II en lletres majúscules, els camps d'adreça del correu electrònic del sol·licitant i el telèfon de contacte, preferentment, el número de telèfon mòbil.

  3. Totes les activitats seran gratuïtes

  MÉS INFORMACIÓ EN:
  Telèfon: 96 180 83 00
  Fax: 96 180 83 32
  Adreça: carretera de València-Cheste, s/n, 46380 Cheste (València)

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CURSOS ESCOLA D'ESTIU IVASPE 2019

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Selecció de participants:
  La selecció dels aspirants la realitzarà l'IVASPE, a la vista de les instàncies rebudes, per a la qual cosa donarà prioritat a garantir la representació dels col·lectius als quals va dirigida i atendrà l'ordre d'entrada de la sol·licitud.

  Admissió als cursos:
  - Una vegada seleccionats, l'IVASPE notificarà als interessats, mitjançant un correu electrònic, l'admissió a l'activitat de què es tracte.
  - Només podran assistir al curs els alumnes que figuren seleccionats per l'IVASPE i estiguen inclosos en la llista corresponent.  Diplomes: 
  1. Per a l'obtenció del diploma, serà un requisit imprescindible assistir, com a mínim, al 90 % de la durada total de la jornada, el curs o el seminari.
  2. Per a certificar l'assistència al total de l'escola d'estiu (20 hores), s'exigirà l'assistència a, com a mínim, dues de les tres jornades que la conformen.
  3. Els certificats s'han de descarregar a través de la pàgina web de l'IVASPE.
  4. Els diplomes tindran l'eficàcia atribuïda en la normativa vigent i es tindran en compte a l'efecte de valorar i baremar com a mèrit en la forma determinada reglamentàriament.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Preferentment, a través de la pàgina d'Internet, en l'adreça: formacio_ivaspe@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA
  L'Escola d'Estiu de l'IVASPE 2019 inclou tres jornades formatives, relacionades i obertes als col·lectius implicats en les àrees de seguretat i emergències, i, en concret, a les temàtiques de canvi climàtic, drons i ètica policial, amb una capacitat per a més de 500 assistents, que es realitzaran en dues seus: la sala d'actes Jaume I de l'IVASPE i la sala d'actes del Rectorat de la Universitat d'Alacant.

  * ACTIVITATS: Jornades/cursos/seminaris

  Escola d'Estiu de l'IVASPE
  Jornada de drons: 3 de juliol de 2019. IVASPE - Cheste Programa de la jornada (inici 09.30 hores i fi 18.00 hores)
  - Sessió 1a. Regulació de la utilització d'RPAS pels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.
  - Sessió 2a. Coordinació operacional en l'ús de drons pels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.
  - Sessió 3a. Vol de drons en espai aeri controlat.
  - Sessió 4a. Altres escenaris d'operacions especials: vols urbans, vols nocturns.
  - Sessió 5a. Presentació d'un model de reglament intern d'ús d'RPAS del cos de la policia local. Exhibicions d'equips i material per a l'Escola d'Estiu de l'IVASPE.
  Escola d'Estiu de l'IVASPE
  Jornada d'ètica policial: «La proximitat com a instrument ètic per a la convivència ciutadana», 18 de juliol de 2019. IVASPE Cheste
  Programa de la jornada 09.30 h. Presentació jornada. 10.00 h. «El perquè dels valors ètics en la societat contemporània». Ponent: Agustín Domingo Moratalla. Professor de Filosofia Moral i Política a la Universitat de València. 10.40 h. «L'ètica policial i valors democràtics». Ponent: Javier Gracia Calandín, professor contractat doctor del Departament de Filosofia Moral de la Universitat de València. 11.20 h. Pausa café. 12.00 h. «La proximitat com a instrument ètic per a la convivència ciutadana». Ponent: José Vicente Herrera Arrando, comissari principal cap de la PLV. 12.40 h. «La mediació policial com a valor cívic de convivència». Ponent: Rosana Gallardo Campos, inspectora de la Policia Local de Vila-real. 13.10 h. Taula redona sobre «Les novetats en la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. El Comité d'Ètica i Transparència en l'activitat policial de la Comunitat Valenciana (funcions i composició). El Comité d'Assumptes Interns». Ponents: Francisco Bernabeu Ayela, comissari principal de la Policia Local d'Elx. José Fernández Villafranca, comissari de la Policia Local d'Elx. 14.00 h. Clausura.
  Escola d'Estiu de l'IVASPE.
  Jornada de canvi climàtic, 23 de juliol de 2019. Universitat d'Alacant.
  Programa de la jornada 09.30 h. Inauguració 10.00 h. «Un decàleg del canvi climàtic per al litoral mediterrani espanyol». Universitat de Barcelona. 11.00 h. «Del canvi climàtic a l'emergència climàtica: evidències del canvi climàtic a la Comunitat Valenciana». Jorge Olcina. Universitat d'Alacant. 12.30 h. «Models de canvi climàtic per a Espanya i la Comunitat Valenciana». AEMET. 13.30 h. Taula redona: «Estem preparats per a fer front als canvis que ens venen? Plans i protocols». Consorci de Bombers d'Alacant. SPEIS Ajuntament d'Alacant. UME: AVSRE.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 6 de juny de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publica la programació de les activitats de la III Escola d'Estiu de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) (DOGV núm. 8568, de 12/06/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 6 de juny de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.