• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient obert del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Objecte del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes o subvencions del SERVEF

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus) la documentació haurà d'aportar-se en el termini que el Servef haja establit en el dit requeriment.

  - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions que es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació haurà d'aportar-se en el dit termini.

  - En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència mentres no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se:

  a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme a què es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de:
  . L'Administració General de l'Estat.
  . Les administracions de les comunitats autònomes.
  . Les entitats que integren l'Administració Local.
  . El sector públic institucional.
  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18744

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'aportaran els documents que s'hi sol·liciten.
  En qualsevol altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de que es tracte, segons siga procedent.


  2. Respecte a esta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) oferix un servici gratuït de firma de documents PDF.
  Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això.
  - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert d'ajudes o subvencions a què es realitza l'aportació, apareixerà el llistat de documents a presentar. També apareix la llista de documents en la pàgina corresponent a les subvencions de la web del Servef (http://www.servef.es).
  - Si hi ha model normalitzat del document a aportar, haurà d'utilitzar-se el dit model (en molts casos està disponible en l'apartat "impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què correspon l'expedient obert).
  Si no hi ha model, els documents hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar per mitjà d'este tràmit telemàtic.

  Impresos associats

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT OBERT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18744

  Inici
 • Informació complementària

  Sistemes de firma electrònica admesos i usats en la Seu Electrònica de GVA
  https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados

  Inscripció en el Registre de Representants
  http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  Enllaços

  Sistemes de signatura electrònica admesos i usats en la Seu Electrònica de GVA

  Inscripció en el Registre de Representats

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Esmena: veure article 68 Llei 39/2015
  - Aportació documental:
  - Article 28 Llei 39/2015
  - Article 53.1.e) Llei 39/2015
  - Article 76 Llei 39/2015

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 39/2015 d'1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.