Detall de Procediment

Aportació de documentació a un expedient obert del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (solament per a ajudes/subvenciones).

Codi SIA: 223839
Codi GUC: 18744
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes o subvencions de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (només per a ajudes/subvencions)

Normativa del procediment

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 236, de 02/10/15).
  • Esmena: vegeu l'article 68, Llei 39/2015
  • Aportació documental:
  • Article 28 Llei 39/2015
  • Article 53.1.e, Llei 39/2015
  • Article 76, Llei 39/2015

Termini

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació haja establit en aquest requeriment. - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions que es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació ha d'aportar-se dins d'aquest termini. - En un altre cas, l'aportació es pot fer en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència mentre no se us haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació

1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que s'hi sol·liciten. En un altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que considere pertinent o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de què es tracte, segons siga procedent. 2. Respecte a aquesta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament han d'enviar-se en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF. Entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema. - En el requeriment rebut, o bé, si escau, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert d'ajudes o subvencions a què es realitza l'aportació, es troba la llista de documents que s'han de presentar. També apareix la llista de documents en la pàgina corresponent a les subvencions de la web de LABORA (https://labora.gva.es). - Si hi ha un model normalitzat del document que s'ha d'aportar, ha d'utilitzar-se aquest model (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què correspon l'expedient obert). Si no n'hi ha un model, els documents els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic.

Presentació

Presencial
Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar: a) En el registre electrònic de l'Administració o l'organisme al qual es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de: . L'Administració general de l'Estat. . Les administracions de les comunitats autònomes. . Les entitats que integren l'Administració local. . El sector públic institucional b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. d) En les oficines d'assistència en matèria de registres. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa