Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient obert del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (nom per a ajudes/subvencions).

  Objecte del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes o subvencions de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (només per a ajudes/subvencions)

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació haja establit en aquest requeriment.

  - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions que es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació ha d'aportar-se dins d'aquest termini.

  - En un altre cas, l'aportació es pot fer en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència mentre no se us haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

  a) En el registre electrònic de l'Administració o l'organisme al qual es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de:
  . L'Administració general de l'Estat.
  . Les administracions de les comunitats autònomes.
  . Les entitats que integren l'Administració local.
  . El sector públic institucional
  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18744

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que s'hi sol·liciten.
  En un altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que considere pertinent o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de què es tracte, segons siga procedent.


  2. Respecte a aquesta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament han d'enviar-se en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF.
  Entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema.
  - En el requeriment rebut, o bé, si escau, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert d'ajudes o subvencions a què es realitza l'aportació, es troba la llista de documents que s'han de presentar. També apareix la llista de documents en la pàgina corresponent a les subvencions de la web de LABORA (http:/labora.gva.es).
  - Si hi ha un model normalitzat del document que s'ha d'aportar, ha d'utilitzar-se aquest model (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què correspon l'expedient obert).
  Si no n'hi ha un model, els documents els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic.

  Impresos associats

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT OBERT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18744

  Inici
 • Informació complementària

  Sistemes de signatura electrònica admesos i usats en la seu electrònica de GVA
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  Inscripció en el Registre de Representants
  https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  Enllaços

  Sistemes de signatura electrònica admesos i usats en la seu electrònica de GVA

  Inscripció en el Registre de representats

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 236, de 02/10/15).
  - Esmena: vegeu l'article 68, Llei 39/2015
  - Aportació documental:
  - Article 28 Llei 39/2015
  - Article 53.1.e, Llei 39/2015
  - Article 76, Llei 39/2015

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.