• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÓ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Procediment d'actuació de la persona de contacte amb les víctimes d'accidents d'aviació civil i els seus familiars.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  Procediment d'actuació de la persona de contacte amb les víctimes d'accidents d'aviació civil i els seus familiars.

  Objecte del servici

  Establir les actuacions i l'organització de la persona de contacte i el seu equip de suport, en matèria d'assistència a les víctimes d'un accident d'aviació civil i els seus familiars, quan resulte involucrada una companyia aèria.
  En el cas d'accident en què no resulte involucrada una companyia aèria, s'actuarà dins del marc establit pel Pla territorial d'emergència de la Comunitat Valenciana.

  L'àmbit serà el de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, com a complement als plans de protecció civil que a continuació es detallen, per a regular específicament aquest aspecte de l'emergència :
  - Pla d'emergència exterior de l'aeroport d'Alacant-Elx, per a aquells accidents d'aeronaus que ocórreguen en l'interior del recinte de l'aeroport (zona A).
  - Pla d'emergència exterior de l'aeroport de València, per a aquells accidents d'aeronaus que ocórreguen en l'interior del recinte de l'aeroport (zona A).
  - Pla territorial d'emergència de la Comunitat Valenciana:
  . Per a aquells accidents que ocórreguen en l'interior del recinte de l'aeroport de Castelló (zona A), així com qualsevol altre punt del territori de la Comunitat Valenciana en què ocórrega un accident d'aquestes característiques.
  . En aquells accidents ocorreguts fora del territori de la Comunitat Valenciana en què un aeroport d'aquesta comunitat fora origen, destinació o escala del vol sinistrat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  ?Reial decret 389/1998, de 13 de març, pel qual es regula la investigació dels accidents i incidents d'aviació civil.
  - Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  - Ordre d'1 d'agost de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'aprova el Pla d'emergència exterior de l'aeroport d'Alacant.
  - Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències.
  - Ordre 10/2011, de 23 de setembre, del conseller de Governació, per la qual s'aprova i entra en vigor el Pla d'emergència de l'aeroport de València.
  - Reial Decret 632/2013, de 2 d'agost, d'assistència a les víctimes d'accidents de l'aviació civil i els seus familiars, i pel qual es modifica el Reial decret 389/1998.
  - Decret 119/2013, de 13 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Pla territorial d'emergència de la Comunitat Valenciana.
  - Protocol de coordinació per a l'assistència a les víctimes d'accidents d'aviació civil i els seus familiars, aprovat per Resolució de 14 de maig de 2014, de la Sotssecretaria del Ministeri de l'Interior (d'ara en avant Protocol de coordinació).
  Decret 66/2017, de 26 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el procediment d'actuació de la persona de contacte amb les víctimes d'accidents d'aviació civil i els seus familiars (DOGV núm. 8064 de 16.06.2017).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 66/2017, de 26 de maig (procediment d'actuació)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.