Detall de Procediment

TECE - Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes en matèria d'habitatge, corresponents a la convocatòria de l'any 2022. Pla RENHATA.

Codi SIA:: 223845
Codi GVA:: 18768
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 15-07-2022
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud d'ajudes en matèria d'habitatge, Pla Renhata, corresponents a l'exercici 2022, com a conseqüència d'una publicació d'objeccions o un requeriment per part de l'Administració, o, si escau, a iniciativa de la part interessada.

Observacions

Observacions

L'atenció presencial sobre la tramitació electrònica o qualsevol qüestió relativa a l'expedient, es prestarà en la corresponent Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Biolclimática d'Alacant, Castelló i València. Per a aquesta última, situada en el PROP I, es requereix cita prèvia a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000, des de fora de la Comunitat) o a través de la pàgina d'internet: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/és/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be

Requisits

Requisits

Tindre un expedient en tramitació davant de la conselleria competent en matèria d'Habitatge, de sol·licitud d'ajudes del Pla Renhata, de la convocatòria de 2022.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

L'aportació documental telemàtica o l'esmena l'ha de realitzar la mateixa persona que va formalitzar en el seu moment la petició de l'ajuda (la persona tècnica col·laboradora del Pla Renhata que actua, a aquest efecte, en nom de la persona sol·licitant). Si no és així, ha d'acreditar la seua qualificació/representació per a fer-ho.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

L'aportació de documentació per a completar o esmenar un expedient d'ajudes del Pla Renhata, podrà realitzar-se fins que concloga el període d'esmena d'objeccions a les sol·licituds d'ajudes que a aquest efecte es publique en la Web de la Conselleria.

Formularis documentació

La requerida o la que es considere convenient aportar, que cal adjuntar en format pdf i utilitzar, si escau, els impresos associats que siguen corresponents, degudament omplits i signats, seleccionables entre els que hi ha a la vostra disposició en l'apartat subsegüent d'aquest detall de procediment.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, on la persona que aporta la documentació s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat. Haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (Veure enllaços de l'apartat Informació Complementària). 2. Es descarregarà i complimentará el formulari d'acord amb el que se sol·licita en el requeriment rebut i se signarà electrònicament. 3. A continuació, s'adjuntaran els documents en format pdf que hagen sigut requerits per l'Administració o que es consideren oportuns per a incorporar a l'expedient d'ajudes. 4. Finalment ho registrarà d'entrada, a través del registre telemàtic. La documentació serà valorada pel personal de la Conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient, per a la seua incorporació al mateix si escau.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa