• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes en matèria d'habitatge, corresponents a la convocatòria de l'any 2019 de Pla RENHATA.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes en matèria d'habitatge, corresponents a la convocatòria de l'any 2019 de Pla RENHATA.

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud d'ajudes en matèria d'habitatge, Pla Renhata, corresponents a l'exercici 2019, com a conseqüència d'una publicació d'objeccions o un requeriment per part de l'Administració, o, si escau, a iniciativa de la part interessada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'aportació documental telemàtica o l'esmena l'ha de realitzar la mateixa persona que va formalitzar en el seu moment la petició de l'ajuda (tècnic/a col·laborador/a del Pla Renhata que actua, a aquest efecte, en nom de la persona sol·licitant). Si no és així, ha d'acreditar la seua qualificació/representació per a fer-ho.

  Requeriments

  Tindre un expedient en tramitació davant de la conselleria competent en matèria d'Habitatge, de sol·licitud d'ajudes del Pla Renhata, de la convocatòria de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'aportació de documentació per a completar o esmenar un expedient d'ajudes del Pla Renhata es pot realitzar fins que concloga el període d'esmena d'objeccions a les sol·licituds d'ajudes que, a aquest efecte, es publique en la web de la Conselleria, en aquest cas fins al 30 de juliol de 2019 inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La requerida o la que es considere convenient aportar, que cal adjuntar en format pdf i utilitzar, si escau, els impresos associats que siguen corresponents, degudament omplits i signats, seleccionables entre els que hi ha a la vostra disposició en l'apartat subsegüent d'aquest detall de procediment.

  Impresos associats

  [RENHATA 90101] SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PLA DE REFORMA INTERIOR D'HABITATGE. PLA RENHATA. CONVOCATÒRIA 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18768

  Tramitació

  1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, en què la persona sol·licitant s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat.

  Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També podeu fer el tràmit amb el sistema CL@VE-PERMANENTE de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no necessiteu disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (vegeu els enllaços de l'apartat 'Informació complementària').

  2. S'ha de seleccionar l'expedient que corresponga entre els que oferisca l'aplicació en funció de la identificació (DNI-NIE-CIF) de la persona sol·licitant de l'ajuda.

  3. A continuació, heu d'adjuntar els documents en format pdf que haja requerit l'Administració o que es considere oportú incorporar a l'expedient d'ajudes.

  4. Finalment, heu de registrar-lo d'entrada, per mitjà del registre telemàtic.

  La documentació serà valorada pel personal de la Conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient, per a incorporar-lo a aquest, si escau.

  Inici
 • Informació complementària

  L'atenció presencial es prestarà en la corresponent direcció territorial d'habitatge d'Alacant, Castelló i València. Per a aquesta última, situada en el PROP I, es requereix cita prèvia en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000, des de fora de la Comunitat) o en la pàgina d'Internet:

  https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Enllaços

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usados en la seu

  CL@VE-PERMANENT

  Enllaç a la web sobre ajudes de la Conselleria

  Per a sol·licitar CITA PRÈVIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.