• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Comprovació de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del personal que preste o vaja a prestar serveis en contacte habitual amb menors en l'àmbit d'actuació de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comprovació de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del personal que preste o vaja a prestar serveis en contacte habitual amb menors en l'àmbit d'actuació de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

  Objecte del tràmit

  La comprovació, per part de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que la persona que preste o vaja a prestar serveis en contacte habitual amb menors, en l'àmbit d'aquest departament, manca d'antecedents penals per delictes de caràcter sexual.

  I açò, amb caràcter previ al nomenament per al personal emprat públic de nova incorporació, o durant la prestació de serveis per al personal ja incorporat, reiterant-se aquest tràmit, segons el parer de l'administració, en el cas de tenir sospites fundades o que hi haja indicis racionals que el personal haja pogut ser condemnat per sentència ferma per algun delicte de naturalesa sexual.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El personal que preste o vaja a prestar serveis en contacte habitual amb menors en l'àmbit d'actuació de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés normalitzat: Declaració responsable i autorització d'accés al Registre Central de Delinqüents Sexuals.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ D'ACCÉS AL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives comprovarà d'ofici en el Registre Central de Delinqüents Sexuals la inexistència d'antecedents penals de l'interessat.

  Es presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada pels interessats, llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa o la llei especial aplicable requerisca consentiment exprés.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil (BOE núm. 15, de 17/01/1996).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.