TECG - Aportació de documentació, pels Servicis Socials municipals, relativa a la situació d'especial vulnerabilitat dels sol·licitants d'ajudes al lloguer d'habitatge.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 235125
|
Codi GVA: 18890
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte del tràmit és que els servicis socials dels ajuntaments puguen aportar telemàticament als servicis territorials d'Habitatge i Rehabilitació els llistats omplits dels sol·licitants de les ajudes al lloguer de vivenda que pertanyen al seu municipi on s'indique si els sol·licitants es...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Ordre 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatges (DOGV núm. 8024, de 21/04/2017).
 • Resolució de 25 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge (DOGV núm. 8031, de 03/05/2017).

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Els servicis socials municipals.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Els Servicis Territorials remeten als servicis socials municipals un llistat amb les persones sol·licitants de les ajudes de lloguer empadronades en la seua localitat i que han declarat estar en un dels grups en situació d'especial vulnerabilitat.

 

- Els servicis socials municipals han de remetre degudament omplit el llistat, i assenyalaran els qui es troben efectivament en situació d'especial vulnerabilitat i qui no.

 

- En cas de no contestar en el termini de deu dies hàbils concedit a este efecte, s'entendrà que en cap sol·licitant de les ajudes empadronat en la seua localitat es dóna la circumstància de persona en situació d'especial vulnerabilitat.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Els Servicis Municipals disposen de 10 dies a partir de la recepció de la sol·licitud, per a remetre la contestació al Servici Territorial d'Habitatge i Rehabilitació de la seua província.

Documentació
- Imprés normalitzat de sol·licitud que es pot trobar en l'apartadode impresos associats. - Llistat de sol·licitants de les ajudes al lloguer degudament omplit pels servicis socials municipals en format pdf i firmat per mitjà de certificat digital (dicho llistat serà prèviament remés pel Servici...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Punxant en la icona superior:" Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no...
Saber més