• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Aportació de documentació, pels Servicis Socials municipals, relativa a la situació d'especial vulnerabilitat dels sol·licitants d'ajudes al lloguer d'habitatge.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Aportació de documentació, pels Servicis Socials municipals, relativa a la situació d'especial vulnerabilitat dels sol·licitants d'ajudes al lloguer d'habitatge.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del tràmit és que els servicis socials dels ajuntaments puguen aportar telemàticament als servicis territorials d'Habitatge i Rehabilitació els llistats omplits dels sol·licitants de les ajudes al lloguer de vivenda que pertanyen al seu municipi on s'indique si els sol·licitants es troben en situacions d'especial vulnerabilitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els servicis socials municipals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els Servicis Municipals disposen de 10 dies a partir de la recepció de la sol·licitud, per a remetre la contestació al Servici Territorial d'Habitatge i Rehabilitació de la seua província.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés normalitzat de sol·licitud que es pot trobar en l'apartadode impresos associats.

  - Llistat de sol·licitants de les ajudes al lloguer degudament omplit pels servicis socials municipals en format pdf i firmat per mitjà de certificat digital (dicho llistat serà prèviament remés pel Servici Territorial de Vivenda i Rehabilitació de la seua província i contindrà els sol·licitants d'ajudes al lloguer que han manifestat estar en situació d'especial vulnerabilidad).

  Impresos associats

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ, PELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS, SOBRE LA CIRCUMSTÀNCIA DE VULNERABILITAT ECONÒMICA DELS SOL·LICITANTS D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Els Servicis Territorials remeten als servicis socials municipals un llistat amb les persones sol·licitants de les ajudes de lloguer empadronades en la seua localitat i que han declarat estar en un dels grups en situació d'especial vulnerabilitat.

  - Els servicis socials municipals han de remetre degudament omplit el llistat, i assenyalaran els qui es troben efectivament en situació d'especial vulnerabilitat i qui no.

  - En cas de no contestar en el termini de deu dies hàbils concedit a este efecte, s'entendrà que en cap sol·licitant de les ajudes empadronat en la seua localitat es dóna la circumstància de persona en situació d'especial vulnerabilitat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18890

  Tramitació

  Punxant en la icona superior:" Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.

  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatges (DOGV núm. 8024, de 21/04/2017).
  - Resolució de 25 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge (DOGV núm. 8031, de 03/05/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 5/2017, d'1 d'abril

  Vegeu la Resolució de 25 d'abril de 2017

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.