• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes per realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV) convocatòria de 2019
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Aportació documental telemàtica a un expedient d'ajudes per realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV) convocatòria de 2019

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit té com a objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud d'ajudes per realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), com a conseqüència d'una publicació d'objeccions o un requeriment per part de l'Administració o, si és el cas, a iniciativa de la part interessada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'aportació documental telemàtica o l'esmena ha d'efectuar-la la mateixa persona que va formalitzar, en el seu moment, la petició de l'ajuda (la sol·licitant o, si escau, la representant legal a aquest efecte). Si no és així, ha d'acreditar la seua qualificació/representació per a això.

  Requeriments

  Tindre un expedient en tramitació davant de la conselleria competent en matèria d'Habitatge, de sol·licitud d'ajudes per realització de l'IEEV.CV, corresponent a la convocatòria de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'aportació de documentació per a completar o esmenar un expedient d'ajudes per realització del IEEV.CV, podrà realitzar-se fins que concloga el període d'esmena d'objeccions a les sol·licituds d'ajudes que a aquest efecte es publique en la Web de la Conselleria, en aquest cas fins al 25 de juliol de 2019 inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La requerida o que es considere convenient aportar, adjuntant-la en format pdf i utilitzant, si escau, els impresos associats que corresponguen, degudament omplits i signats, a seleccionar entre els que hi ha a la seua disposició en l'apartat subsegüent d'aquest detall de procediment.

  Impresos associats

  [IEE 90019] CORRECCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D'AJUDES PER LA REALITZACIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI (IEEV.CV) CONVOCATÒRIA 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18902

  Tramitació

  1. Per a iniciar el tràmit telemàtic, heu de fer clic en la icona superior 'Tramitar amb certificat' d'aquesta mateixa pàgina, en què la persona sol·licitant s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat.

  Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També podeu fer el tràmit amb el sistema CL@VE-PERMANENTE de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no necessiteu disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (vegeu els enllaços de l'apartat 'Informació complementària').

  2. S'ha de seleccionar l'expedient que corresponga entre els que oferisca l'aplicació en funció de la identificació (DNI-NIE-CIF) de la persona o comunitat de propietaris sol·licitant de l'ajuda.

  3. A continuació, heu d'adjuntar els documents en format pdf que haja requerit l'Administració o que es considere oportú incorporar a l'expedient d'ajudes.

  4. Finalment, heu de registrar-lo d'entrada, per mitjà del registre telemàtic.

  La documentació serà valorada pel personal de la Conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient, per a incorporar-lo a aquest, si escau.

  Inici
 • Informació complementària

  L'atenció presencial es prestarà en la corresponent direcció territorial d'habitatge d'Alacant, Castelló i València. Per a aquesta última, situada en el PROP I, es requereix cita prèvia en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000, des de fora de la Comunitat) o en la pàgina d'Internet:

  https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Enllaços

  Enllaç a la web sobre ajudes de la Conselleria

  CL@VE-PERMANENTE

  Per a sol·licitar CITA PRÈVIA

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.