Detall de Procediments

Presentació de documents i al·legacions en procediments de control financer d'ajudes cofinançades amb fons europeus.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació de documents i al·legacions en procediments de control financer d'ajudes cofinançades amb fons europeus.

  Objecte del tràmit

  Entrega de documentació i al·legacions per part dels beneficiaris d'ajudes cofinançades incloses en el Pla anual d'auditories de fons comunitaris, en el marc dels informes de control financer elaborats per la Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques, incloses entitats locals, beneficiaris de subvencions i ajudes finançades amb fons de la UE el control dels quals corresponga a la Intervenció General de la Generalitat Valenciana. Així mateix, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la seua justificació obligats a prestar col·laboració i facilitar tota la documentació que siga requerida.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per a la presentació de documentació, el que s'establisca en el requeriment remés per la Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions.

  Per a la presentació d'al·legacions juntament amb els documents i les justificacions que s'estime convenients, el que s'establisca en l'informe provisional de control.

  La presentació, dins del termini establit, pot realitzar-se tots els dies (hàbils o naturals) i durant les 24 hores del dia.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En el curs del procediment auditor: la requerida per la Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions.

  En el tràmit d'al·legacions als informes provisionals de control financer d'ajudes cofinançades amb fons europeus: les al·legacions, juntament amb els documents i les justificacions que el beneficiari estime pertinents. Si abans del venciment del termini d'al·legacions els beneficiaris decidiren no efectuar al·legacions, hauran de comunicar-ho a través d'aquesta via, i es donarà per realitzat el tràmit.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.