Detall de Procediment

Aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Codi SIA:: 287778
Codi GVA:: 19028
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Este tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. L'aportació es pot realitzar: - Com a conseqüència d'un requeriment de l'esmentada Conselleria. - Per iniciativa de l'interessat (voluntàriament o per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte).

Requisits

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits: 1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat) d'ajudes o subvencions. b) Existir un expedient obert d'aqueixes característiques en aquesta Conselleria, al qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent. 2.- La persona interessada (física o jurídica) haurà de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados - Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest. - En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica. La informació relativa a aquest Registre està disponible: . en http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp . i en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds d'ajudes presentades amb expedients oberts (i no arxivats) davant de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en el dit requeriment. - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació, la documentació haurà d'aportar-se en el dit termini. - En qualsevol altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentres no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Formularis documentació

1.Si es tracta de requeriment administratiu, s'aportaran els documents que s'hi sol·liciten. En qualsevol altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient que es tracte, segons siga procedent. 2.- Respecte a esta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això. - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert de sol·licitud d'ajudes o subvencions a què es realitza l'aportació, apareixerà el llistat de documents a presentar. - Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert). Si no hi ha tal model, els documents hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar per mitjà d'este tràmit telemàtic.

Presentació

Presentació

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Els competents en l'expedient al qual aporta la documentació.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

El competent en l'expedient al qual aporta la documentació.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa