Detall de Procediment

Esmena de documentació de la Resolució de 13 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions per al finançament de projectes de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 687362
Codi GUC: 19050
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Termini de sol·licitud: TANCAT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Possibilitar l'aportació de documentació que haja sigut requerida a les entitats durant la instrucció del procediment perquè resulte necessària per a la tramitació de la seua sol·licitud.

Requisits

Haver rebut requeriment d'esmena, amb número d'expedient assignat, en relació amb la subvenció de voluntariat presentada per a l'exercici 2018.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats que han presentat sol·licitud a l'empara de la convocatòria de subvencions per a l'exercici 2018 per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464 de 12/02/15).
 • Ordre 5/2015, de 23 d'octubre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'establixen les bases reguladores de subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7649, de 3/11/15).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/ 2015).
 • Resolución de 13 de diciembre 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones para la financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8198, de 26/12/17).

Documentació

L'entitat haurà d'aportar la documentació complementària a la sol·licitud que li requereix l'òrgan instructor.

Presentació

Telemàtica
EXCLUSIVAMENT per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Adjuntar la documentació addicional que es requerisca a la sol·licitud.

òrgans de tramitació

La documentació, la rebrà l'òrgan instructor.
 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia

Òrgans resolució

 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia