Detall de Procediments

TECE - Recurs potestatiu de reposició a un expedient de les convocatòries d'ajudes d'habitatge (rehabilitació, IEE o lloguer).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Recurs potestatiu de reposició a un expedient de les convocatòries d'ajudes d'habitatge (rehabilitació, IEE o lloguer).

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la presentació telemàtica d'un recurs potestatiu de reposició a la resolució de les convocatòries d'ajudes d'habitatge en matèria de rehabilitació, informe d'avaluació de l'edifici -IEE- o lloguer, per no considerar-la ajustada a dret.

  Les persones interessades que no estiguen obligades a relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica, poden optar per presentar el recurs de reposició telemàticament o de manera presencial en els registres regulats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades en un expedient d'ajudes d'habitatge en matèria de rehabilitació, informe d'avaluació de l'edifici (IEE) o lloguer.

  Requeriments

  Ser una persona interessada i tindre certificat digital o DNI electrònic. A més, s'ha de manifestar el motiu i fonament de la disconformitat amb la resolució objecte de recurs, així com el que s'ha assenyalat en l'art. 115 Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució impugnada.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_RECURSO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19083

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El recurs potestatiu de reposició i, si és el cas, la documentació que fonamente el motiu del recurs que s'hajapresentat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.