Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

  Objecte del tràmit

  Realització de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyaments de grau mitjà o grau superior, i vulguen fer-ho per mitjà de la superació de prova.

  Requeriments

  Tindre 17 anys o complits l'any de realització de la prova

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La inscripció s'ha de fer del 22 al 31 de març de 2021

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds d'inscripció en les proves d'accés a grau mitjà, es presentaran en els centres docents públics de la Comunitat València que imparteixen cicles de grau mitjà.
  Les sol·licituds d'inscripció en les proves d'accés a grau superior, es presentaran en els centres docents públics de la Comunitat València que imparteixen cicles de grau superior.
  La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant de la situació actual originada per la COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretaria dels centres docents que s'especifiquen en l'apartat sisé d'aquesta resolució.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

  - En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reuniren aquests requisits, renunciarien a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.

  - Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

  - Tota la documentació s'ha d'enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en l'assumpte del qual han d'indicar les sigles PAC seguides del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

  Impresos associats

  [ANNEX III] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  [ANNEX V] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  [ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  [ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.