• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procediment per a la concessió d'ajudes al desenvolupament rural mitjançant la sol·licitud única.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen les ajudes que es recullen en l'article 1 de l'Ordre 5/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d'ara en avant, Ordre 5/2015), i en concret les següents:

  - Sol·licitud d'ajudes als agricultors amb explotacions agràries en zones de muntanya o altres zones amb limitacions naturals, que es recullen en l'Ordre 6/2015, de 27 de febrer de 2015, de la Conselleria de Presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d'ara en avant, Ordre 6/2015).

  - Sol·licituds d'incorporació al règim, respecte de l'operació de conversió a pràctiques i mètodes d'agricultura ecològica, que es recull en l'Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d'ara en avant, Ordre 7/2015).

  - Sol·licituds de pagament anual per a l'any 2018 de les ajudes que es recullen en l'Ordre 7/2015 i en l'Ordre 8/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d'ara en avant, Ordre 8/2015):

  a) Ajudes d'agroambient i clima.
  b) Ajuda a l'agricultura ecològica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els agricultors titulars d'una explotació agrària.

  Requeriments

  Els requisits són els indicats en l'Ordre 5/2015, en l'Ordre 6/2015, en l'Ordre 7/2015 i en l'Ordre 8/2015 . A més:

  1. Als beneficiaris de les ajudes se'ls apliquen les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les obligacions contingudes en l'article 14 del mateix text legal. A aquest efecte, haurà de constar en la sol·licitud la declaració responsable sobre el compliment dels requisits previstos en l'esmentat article 13.2 de la Llei general de subvencions.

  2. No obstant això, excepte manifestació expressa en contra del sol·licitant, amb la presentació de la sol·licitud s'autoritza l'Administració actuant perquè puga efectuar la consulta de les seues dades sobre el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

  3. Quan es tracte de comunitats de béns s'identificaran les persones físiques o jurídiques que les integren, indicant les seues respectives quotes percentuals sobre la cosa comuna. En aquest cas hauran de fer-se constar expressament els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció que han d'aplicar cada un, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En tot cas, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. No podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.

  4. En el supòsit de comunitats de béns, es comprovarà amb relació a totes les persones integrants el compliment de les seues obligacions tributàries i, si és el cas, el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social

  5. Tindrà la condició de beneficiari de les ajudes, la figura de la titularitat compartida d'explotacions agràries, que arreplega la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, i que es defineix com a unitat econòmica, sense personalitat jurídica, susceptible d'imposició a efectes fiscals, que es constitueix per un matrimoni o parella unida per una relació d'afectivitat anàloga, per a la gestió conjunta de l'explotació agrària, sempre que consten inscrites en el Registre de Titularitat Compartida d'Explotacions Agrícoles en la data de presentació de la sol·licitud única. S'exigirà l'aportació del CIF de l'entitat, així com el document de manteniment de tercers associat de l'entitat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia d'aquestes ajudes és la prevista en l'annex II del Reial decret 1075/2015, de 19 de desembre.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de la sol·licitud única, per a l'any 2019, s'iniciarà el dia 1 de febrer i finalitzarà el dia 15 de maig,
  inclusivament (DOGV núm. 8531 de 17.04.2019).

  Queda obert el termini de presentació d'al·legacions.

  Es consideraran així mateix les possibles modificacions de termini que es puguen establir en la normativa estatal.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per a fer la Sol·licitud Única han de dirigir-se a l'Oficina Comarcal Agrària del seu àmbit territorial:

  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - REQUENA
  PL. VALENTÍN GARCÍA TENA, 1Ver plano
  46340 Requena
  Tel: 962323418
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL MAESTRAT - VALL D'ALBA
  PL. DE L'ESGLÈSIA, 11Ver plano
  12194 Vall d'Alba
  Tel: 964399690
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA ALTA - VILA-REAL
  CTRA. VILA-REAL - ONDA, KM 3Ver plano
  12540 Vila-real
  Tel: 964399650
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'ALBAIDA - ONTINYENT
  C/ VIOLINISTA MATAS, 5-BAIXVer plano
  46870 Ontinyent
  Tel: 962919230
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS PORTS - MORELLA
  CTRA. MORELLA-FORCALL, KM. 4Ver plano
  12300 Morella
  Tel: 964189011
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA BAIXA - LA VALL D'UIXÓ
  AV. JAUME I, 17- BAIXVer plano
  12600 Vall d'Uixó, la
  Tel: 964399665
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'ALBAIDA - CASTELLÓ DE RUGAT
  C/ ESCOLES, S/NVer plano
  46841 Castelló de Rugat
  Tel: 962829500
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL RACÓ D'ADEMUZ - TORREBAJA
  PL. AJUNTAMENT, 1-2NVer plano
  46143 Torrebaja
  Tel: 978787015
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL CAMP DE MORVEDRE - SAGUNT/SAGUNTO
  PL. TRINITAT, 2Ver plano
  46500 Sagunt/Sagunto
  Tel: 962617840
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ALT PALANCIA - SEGORBE
  AV. FRAY LUIS AMIGÓ, 11Ver plano
  12400 Segorbe
  Tel: 964336800
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALCALATÉN - LLUCENA/LUCENA DEL CID
  CTRA. DE XODOS, KM. 0,5Ver plano
  12120 Llucena/Lucena del Cid
  Tel: 964399680
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA BAIXA - CULLERA
  C/ MEDICO JOAN PESET, 2Ver plano
  46400 Cullera
  Tel: 961719150
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALT VINALOPÓ - VILLENA
  C/ POETISA ELENA MONTIEL, S/N - APT. CORREUS, 188Ver plano
  03400 Villena
  Tel: 965823740
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS SERRANS - CHELVA
  C/ FOTOGRAFO BELENGUER, 2Ver plano
  46176 Chelva
  Tel: 962103090
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - UTIEL
  AV. DEL DEPORTE, 1Ver plano
  46300 Utiel
  Tel: 962169315
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), BAIX SEGURA - ORIHUELA
  C/ LÓPEZ POZAS, S/NVer plano
  03300 Orihuela
  Tel: 966748433
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA ALTA - CARLET
  AV. DE CASTELLÓN, 19Ver plano
  46240 Carlet
  Tel: 962980200
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA COSTERA - XÀTIVA
  CTRA. SIMAT, S/NVer plano
  46800 Xàtiva
  Tel: 962249350
  OFICINA COMARCAL AGRARIA (OCA), LA SAFOR - GANDIA
  AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 28 - PBVer plano
  46702 Gandia
  Tel: 962829510
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), CAMP D'ELX - ELX/ELCHE
  CTRA. ELX-DOLORS, KM. 1Ver plano
  03290 Elx/Elche
  Tel: 966912400
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA ALTA - PEGO
  C/ SANT ELOI, 6Ver plano
  03780 Pego
  Tel: 966409970
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA BAIXA - CALLOSA D'EN SARRIÀ
  C/ DEL FONDO, 3Ver plano
  03510 Callosa d'en Sarrià
  Tel: 966870660
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA DE VINARÒS - VINARÒS
  C/ HOSPITAL, 5 - BAIXVer plano
  12500 Vinaròs
  Tel: 964468550
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL COMTAT I L'ALCOIÀ - COCENTAINA
  C/ SALIDA A FRAGA, 9Ver plano
  03820 Cocentaina
  Tel: 965533680
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), VINALOPÓ MITJÀ - NOVELDA
  AV. ALFONSO X EL SABIO, 40Ver plano
  03660 Novelda
  Tel: 966908275
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), BAIX MAESTRAT-SANT MATEU - SANT MATEU
  AV. CONSTITUCIÓ, 38Ver plano
  12170 Sant Mateu
  Tel: 964158170
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALACANTÍ - SANT JOAN D'ALACANT
  AV. MUTXAMEL S/N, URB. RAJOLETES IIVer plano
  03550 Sant Joan d'Alacant
  Tel: 966478650
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA SUD - ALDAIA
  C/ PABLO IGLESIAS, 10-3a - APDO. 57Ver plano
  46960 Aldaia
  Tel: 961207220
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ENGUERA I LA CANAL - ENGUERA
  AV. CONSTITUCIÓN, 22Ver plano
  46810 Enguera
  Tel: 962249365
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA SUD - CATARROJA
  C/ TRINQUET, 64Ver plano
  46470 Catarroja
  Tel: 961207230
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA ALTA - ALZIRA
  C/ PINTOR SOROLLA, 4 - BAJOVer plano
  46600 Alzira
  Tel: 962458070
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), FOIA DE BUÑOL - CHIVA
  POL. AGROINDUSTRIAL 'LA MURTA', S/NVer plano
  46370 Chiva
  Tel: 961808470
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA NORD - FOIOS
  C/ CONCORDIA, 4Ver plano
  46134 Foios
  Tel: 961207240
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL CAMP DE TÚRIA - LLÍRIA
  PLA DE RASCANYA, S/NVer plano
  46160 Llíria
  Tel: 962718470
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), VALL D'AYORA - AYORA
  C/ COFRENTES, 6Ver plano
  46620 Ayora
  Tel: 961898900

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19100

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els impresos preomplits sobre la sol·licitud única, junt amb la declaració gràfica obligatòria de l'explotació agrària, s'obtenen a través de l'aplicació informàtica AGRORED/LIBRA, disponible en oficines comarcals d'agricultura, direccions territorials d'agricultura i entitats col·laboradores (Federació de Cooperatives Agroalimentàries, sindicats agraris i entitats bancàries conveniades).

  En la sol·licitud única es declararan totes les parcel·les agrícoles que conformen tota la superfície agrària de l'explotació i que estiguen a disposició del titular d'aquesta, ja siga en règim de propietat, usdefruit, arrendament, parceria o assignació de superfícies comunals per part d'una entitat gestora d'aquestes, incloses aquelles per a les quals no se sol·licite cap règim d'ajuda.

  Als efectes de la seua identificació i localització, s'hauran de delimitar gràficament i en format digital les parcel·les agrícoles de l'explotació, així com les terres no agrícoles per a les quals se sol·licita ajuda previstes en el punt anterior (d'ara en avant, declaració gràfica).

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació de caràcter general i la documentació específica per a cada règim d'ajuda que es detalla en la normativa de referència i en la convocatòria d'ajudes, sempre que la documentació esmentada no es trobe en aquesta Administració.

  En concret, la informació i documentació que ha de contindre la sol·licitud d'ajudes de desenvolupament rural incloses en la sol·licitud única de la PAC és la següent:

  I. Informació general

  1. La identificació de l'agricultor: NIF, cognoms i nom de l'agricultor i, si és procedent, del seu cònjuge i règim matrimonial, si és el cas; o raó social, data de naixement, si és procedent, domicili (tipus de via i el seu número, codi postal, municipi i província), telèfon i cognoms i nom del representant legal, si és el cas, amb el seu NIF. En cas de persona física, la indicació de si la titularitat de l'explotació és compartida, mitjançant la inscripció en el registre previ corresponent. Les dades d'identitat només s'han d'aportar si no s'autoritza l'Administració perquè les consulte.
  2. Les dades bancàries, amb ressenya de l'entitat financera, així com de les xifres corresponents al codi IBAN, de banc i al de sucursal, els dos dígits de control i el número del compte corrent, llibreta, etc., en què es vulguen rebre els pagaments.
  3. Declaració que el titular de l'explotació coneix les condicions establides per la Unió Europea i l'Estat espanyol relatives als règims d'ajuda sol·licitats.
  4. Compromís exprés de col·laborar per a facilitar els controls que efectue qualsevol autoritat competent per a verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de les ajudes.
  5. Compromís exprés de tornar les bestretes o ajudes cobrades indegudament, a requeriment de l'autoritat competent, incrementades, si és el cas, amb l'interés corresponent.
  6. Declaració que no ha presentat en una altra comunitat autònoma durant aquesta campanya cap altra sol·licitud per aquests règims d'ajuda.
  7. Declaració formal que totes les dades ressenyades són vertaderes.
  8. Les advertències contingudes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa vigent.
  9. Declaració de totes les parcel·les agràries de l'explotació, incloses aquelles per a les quals no se sol·licite cap règim d'ajuda, indicant en tot cas i per a cada parcel·la, allò que s'ha arreplegat en els punts 1 a 4 de l'epígraf III del present annex. Per a cada recinte s'ha d'indicar el règim de tinença, és a dir, si és propietat del sol·licitant, s'explota en règim d'arrendament o parceria, indicant en aquests casos, per a recintes més grans de 2 hectàrees, el NIF de l'arrendador o cedent parcer, usdefruit o si es tracta d'una superfície comunal assignada per una entitat gestora d'aquesta i, en aquest cas, haurà d'aportar la documentació relativa a aquesta assignació. En el cas d'ajudes per superfície dels programes de desenvolupament rural s'inclouran les superfícies no agrícoles per a les quals se sol·licita aquesta ajuda. La indicació del NIF de l'arrendador o cedent parcer podrà no aportar-se en aquelles comunitats autònomes que tinguen implementat un sistema que permeta als propietaris de les parcel·les indicar quines parcel·les no poden ser sol·licitades pel fet de no estar arrendades, de manera que s'evita així la utilització fraudulenta d'aquestes.
  10. Declaració expressa que coneix els usos i delimitacions que figuren en la base de dades del SIGPAC (visor) per a les parcel·les agrícoles declarades i que aquests es corresponen amb els usos i aprofitaments que fa en la seua explotació, presentant en cas contrari l'al·legació de canvi d'ús SIGPAC o delimitació que corresponga.
  Quan es declaren recintes de pastos, l'agricultor haurà de comprovar que el coeficient d'admissibilitat de pastos (CAP) assignat a les seues parcel·les agrícoles s'ajusta a la realitat del terreny.
  En el cas de disconformitat podrà utilitzar l'enquesta arreplegada en l'annex I de l'Orde 5/2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per a estimar el CAP d'aquestes superfícies.
  Quan es declare un coeficient d'admissibilitat de pastos (CAP) superior a la dada que figura en SIGPAC serà obligatori presentar la sol·licitud de modificació a la base de dades esmentada. Si el CAP declarat és inferior, sempre que aquesta disminució siga temporal, no caldrà la realització d'una al·legació a SIGPAC.
  11. Informació fiscal per a comprovar el compliment dels criteris d'agricultor actiu, només en el cas que no s'haja autoritzat l'Administració perquè ho consulte a l'Agència Tributària.
  12. En el cas de les societats, aquestes hauran de declarar el nom, NIF i data de naixement, si és procedent, dels socis participants i indicar el tant per cent de la seua participació en el capital social.
  13. En el cas de les persones jurídiques i grups de persones físiques i jurídiques a les quals fa referència la lletra b de l'apartat 4 de l'article 9, hauran de declarar el total d'ingressos agraris percebuts en el període impositiu més recent. L'autoritat competent podrà determinar l'obligatorietat de fer també la declaració corresponent dels dos exercicis fiscals anteriors.
  14. S'hi inclourà la referència expressa al codi d'identificació assignat a cada unitat de producció en virtut del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i es regula el Registre General d'Explotacions Ramaderes. Així mateix, s'haurà de declarar el codi d'identificació assignat a l'explotació en els registres que les autoritats competents tinguen disposats basant-se en l'article 6 del Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, en el moment de la sol·licitud. Sense perjudici de l'anterior, quan l'autoritat competent tinga accés a la informació exigida en aquest punt, s'eximirà el sol·licitant de la necessitat d'omplir-la.
  15. Declaració expressa en què l'agricultor manifeste que no exerceix cap activitat que, d'acord amb la Classificació Nacional d'Entitats Econòmiques (CNAE) o d'acord amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), es corresponga amb els codis arreplegats en l'annex III, ni és controlat per, ni té el control de cap entitat associada, segons es defineixen en l'article 8, que faça alguna d'aquestes activitats. Aquesta declaració es farà en relació amb les campanyes 2015 i 2016, sempre que en les dues primeres s'hagen rebut pagaments per ajudes directes, i en tots els casos en relació amb la campanya 2017. En aquesta declaració s'inclourà el NIF de les entitats associades amb les que l'agricultor tinga relació.

  II. Declaració expressa del que sol·licita
  1. S'haurà d'indicar expressament la superfície de cada una de les mesures de desenvolupament rural per a les quals sol·licita el pagament.

  III. Ajuda associada als ramaders, mesures d'ajuda relacionades amb els animals i ajudes als agricultors que exercisquen activitat ramadera
  1. Declaració del sol·licitant que totes les unitats de producció que constitueixen l'explotació i en les que mantindran animals objecte de sol·licituds d'ajuda o que s'han de tindre en compte per a la percepció d'aquestes, es corresponen amb les incloses en la base de dades informatitzada segons el que estableix el Reial decret 479/2004, de 26 de març.
  2. Per a totes les ajudes als ramaders que exercisquen activitat ramadera, el productor ha de sol·licitar que se li concedisca aquesta ajuda pel màxim nombre d'animals que complisquen els requisits.
  D'acord amb l'apartat 4 de l'article 21 del Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, ha de figurar en la sol·licitud la declaració del productor, afirmant que és conscient que els animals per als que s'haja comprovat que no estan correctament identificats o registrats en el sistema d'identificació i registre, podran comptar com a animals respecte dels quals s'han detectat irregularitats, segons es preveu en l'article 31 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014.
  3. Declaració que les dades de la seua explotació corresponen als continguts en la base de dades informatitzada, o en cas contrari, compromís de comunicar a l'òrgan competent la rectificació segons el que estableix el Reial decret 479/2004, de 26 de març.

  IV. Informació i documentació addicional
  1. Croquis de les parcel·les agrícoles quan el productor no declare la totalitat d'un recinte SIGPAC, o quan declare en un recinte productes diferents o varietats diferents d'un mateix producte, sempre que la distinció entre els diferents productes i varietats tinga un impacte en l'admissibilitat de l'ajuda que s'està sol·licitant. L'esmentat anteriorment no serà aplicable en el cas de pastos permanents d'ús comú i en el cas que la titularitat de la parcel·la siga en règim de parceria.
  2. Quan s'actue a través de representant, es presentarà el document acreditatiu de l'existència de la representació, signat pel sol·licitant i el seu representant. En el supòsit de persones jurídiques es presentarà l'escriptura de nomenament de l'apoderat o representant en què conste l'extensió del poder o, si és el cas, document equivalent.
  3. Document de comunitats de béns en què conste necessàriament el contingut previst en l'article 2 de l'Orde 5/2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
  4. Document de domiciliació bancària, només en els casos en què no figuren donats d'alta en el Registre de Tercers de l'Agència (GTA) o bé si s'ha produït un canvi de compte bancari.
  5. En cas de persones jurídiques, estatuts i/o escriptura de constitució de l'entitat titular de l'explotació. En el cas de les societats, aquestes hauran de declarar el nom, NIF i data de naixement, si és procedent, dels socis participants,
  indicant el percentatge de la seua participació en el capital social.
  6. En el cas de les persones jurídiques i grups de persones físiques i jurídiques a les quals fa referència la lletra b de l'apartat 4 de l'article 8 del Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, modificat pel Reial decret 1172/2015, de 29 de desembre, hauran de declarar el total d'ingressos agraris percebuts en el període impositiu més recent.

  Impresos associats

  TRÀMIT D'AUDIÈNCIA SOLICITUD ÚNICA (AJUDES AGROAMBIENTALS, AGRICULTURA ECOLÒGICA Ó ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Els agricultors titulars d'una explotació agrària que vulguen obtindre en l'any alguna de les ajudes hauran de presentar una sol·licitud única en els termes que preveu la resolució de convocatòria de l'ajuda, així com l'article 91 i següent del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. La Sol·licitud Única contindrà totes les ajudes que un agricultor vulga sol·licitar.

  2. Les sol·licituds d'ajuda es presentaran a través de l'aplicació informàtica AGRORED, disponible a les oficines d'agricultura i a la seu de les entitats col·laboradores. Les sol·licituds seran firmades i registrades d'acord amb la legislació vigent.

  3. Una vegada que estiga disponible el servei de notificació telemàtica, els impresos de sol·licitud hauran d'especificar la possibilitat d'optar per la notificació telemàtica.

  4. El contingut de la sol·licitud atendrà el contingut mínim previst en l'article 91 i següents i l'annex VII del Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre.

  5. Les modificacions admissibles respecte de la sol·licitud, seran les arreplegades en l'article 96 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

  6. Les sol·licituds d'ajuda es dirigiran a la Conselleria amb competència en matèria d'agricultura i ramaderia quan l'explotació o la major part de la superfície d'aquesta radique en el territori de la Comunitat Valenciana, en cas de no disposar de superfície agrària on es trobe el nombre més gran d'animals.

  7. La titularitat de la competència per a resoldre, pagar, reintegrar i revocar les ajudes correspon al titular de la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, sense perjudici de les possibles delegacions existents.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  L'acte pel qual es resol el procediment de concessió de les ajudes posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta resolució es podrà interposar:
  - Recurs potestatiu de reposició davant del titular de la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució (article 124 de la Llei 39/2015);
  - O bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos (article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19100

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc19100.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  * SOL·LICITUDS DE MODIFICACIÓ DEL SIGPAC
  - Als efectes de les declaracions de superfície de les ajudes, es podrà sol·licitar modificació de la informació continguda en el SIGPAC, conforme es regula en l'article 94 de Reial decret 1075/2014 i article 7 del Reial decret 1076/2014 de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles.
  - Perquè la modificació produïsca efectes en una convocatòria determinada, la sol·licitud de modificació s'efectuarà com a màxim abans que finalitze el termini de presentació de la sol·licitud única, segons el que preveu la convocatòria anual de l'ajuda.
  - La presentació de la sol·licitud única d'ajuda, sense realitzar sol·licitud de cap modificació sobre SIGPAC suposa acceptar la informació relativa als recintes que conté la base de dades esmentada.
  - Quan es declare un coeficient d'admissibilitat de pastura (CAP) inferior a la dada que figura en el SIGPAC no serà obligatori presentar sol·licitud de modificació a base de dades mencionada, sempre que aquesta disminució siga temporal.
  - De manera prèvia a la declaració en la sol·licitud única d'un CAP inferior a què figura en el SIGPAC es podrà utilitzar l'enquesta de l'annex I de l'Ordre 5/2015.
  - Es fixa com a data límit per a poder efectuar sol·licituds de modificació de les dades que es troben en el SIGPAC, al més tard, abans que finalitze el termini de presentació de la sol·licitud única.

  Sancions

  PENALITZACIONS:
  A les mesures de desenvolupament rural, se'ls podrà aplicar les penalitzacions establides en l'article 102 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

  REINTEGRAMENT DE PAGAMENTS INDEGUTS:
  Per als casos de recuperació dels pagaments indeguts com a conseqüència de la concessió de les ajudes, es podrà aplicar al procediment de reintegrament el que s'ha previst en la normativa de referència amb caràcter preferent, a més del que ha establit amb caràcter de norma bàsica la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública del sector públic instrumental i de subvencions; el Decret 75/2001, de 2 d'abril, així com el que estableix l'article 106 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.
  En el cas de pagaments indeguts, les persones productores hauran de reembossar el seu import més els interessos corresponents al temps transcorregut entre la notificació de l'obligació de reembossament i el reembossament o la deducció. El tipus d'interés que cal aplicar-hi és el de demora que s'estableix en la normativa estatal.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenrotllament rural.


  - Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, per el qual s'estableixen les
  normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben
  pagaments directes, determinades cosines anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola
  - LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions
  - ORDE 3/2015, de 30 de gener, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regula l'acreditació d'entitats col·laboradores per a la presentació de sol·licituds de les ajudes incloses
  en la sol·licitud única de la Política Agrícola Comuna
  - ORDE 5/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'establixen les bases reguladores aplicables al conjunt de pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenrotllament rural.
  - ORDE 6/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'establixen les bases reguladores aplicables als pagaments als agricultors en zones amb limitacions naturals, continguts en el Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, i cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER).
  - ORDE 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d'agricultura ecològica, continguda en el Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER).
  - ORDE 8/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a les mesures d'agroambient i clima, contingudes en el Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana i cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER).
  - ORDRE 18/2016, de 20 de juliol de la conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 6/2015, 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'estableixen les bases reguladores aplicables als pagaments als agricultors en zones amb limitacions naturals, continguts en el programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, i cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
  - ORDRE 23/2016, de 3 d'agost, de la Conselleria d'agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 7/2015, 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d'agricultura ecològica, continguda en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
  - Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
  Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
  ORDRE 24/2016, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 8/2015, 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a les mesures d'agroambient i clima, contingudes en el programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, i cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
  - ORDRE 2/2018, de 31 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a la mesura d'agricultura ecològica continguda en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel
  Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

  - ORDRE 8/2018, de 14 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre 8/2015, 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es regulen les ajudes corresponents a les mesures d'agroambiente i clima, contingudes en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i cofinançada pel Fondo Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).DOGV nº 8242 de 2/02/2018
  - RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, mitjançant la qual s'estableix la convocatòria d'ajudes per al foment
  de sistemes agraris d'interés per a les aus estepàries contingudes en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, corresponents a la
  mesura d'agroambient i clima.(DOGV nº 8274, de 16/04/2018)
  - Resolució de 14 de febrero de 2019, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, mediante la que se establece la convocatoria del procedimiento para la concesión de las ayudas incluidas en la solicitud única dentro del marco de la Política Agrícola Común para el año 2019.
  - Extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, mitjançant la qual s'estableix la convocatòria del procediment per a la concessió de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna per a l'any 2019.
  - Resolució d'11 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de la sol·licitud única per a l'any 2019.
  - Extracte de la Resolució d'11 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'àmplia el termini de presentació de la sol·licitud única per a l'any 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 1075/2014.

  Vegeu Reial decret 1078/2014

  Vegeu Llei 1/2015, 6 de febrer, de la Generalitat

  Vegeu l'Ordre 3/2015

  Veure Ordre 5/2015 (bases reguladores)

  Vegeu l'Ordre 6/2015

  Vegeu l'Ordre 7/2015

  Vegeu l'Ordre 8/2015

  Ver ORDRE 18/2016, de 20 de juliol

  Vegeu l'Ordre 23/2016, de 3 d'agost

  Vegeu l'Ordre 24/2016, de 3 d'agost

  ORDRE 2/2018, de 31 de gener

  Vegeu ordre 8/2018, de 14 de febrer

  Vegeu Resolució d'11 d'abril de 2018

  Vegeu Resolució de 14 de febrer de 2019

  Vegeu l'Extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2019

  Vegeu Resolució d'11 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu Extracte de la Resolució d'11 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.