Detall de Procediments

TECG - Procediment per a la concessió d'ajudes al desenvolupament rural per mitjà de la sol·licitud única (Pagament Bàsic).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Procediment per a la concessió d'ajudes al desenvolupament rural per mitjà de la sol·licitud única (Pagament Bàsic).

  Objecte del tràmit

  Es convoquen les ajudes que es recullen en l'article 1 de l'Ordre 5/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d'ara en avant, Ordre 5/2015), i en concret la següent:

  - Sol·licituds de pagament anual per a l'any 2020 de les ajudes que es recullen en l'Ordre 7/2015 i en l'Ordre 8/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d'ara en avant, Ordre 8/2015):

  a) Ajudes d'agroambient i clima.
  b) Ajuda a l'agricultura ecològica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els agricultors titulars d'una explotació agrària.

  Requeriments

  Els requisits són els que s'indiquen en l'Ordre 5/2015, en l'Ordre 7/2015 i en l'Ordre 8/2015. A més:

  1. Als beneficiaris de les ajudes se'ls poden aplicar les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que es preveuen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les obligacions que conté l'article 14 del mateix text legal. A aquest efecte, ha de constar en la sol·licitud una declaració responsable sobre el compliment dels requisits que es preveuen en l'article 13.2 de la Llei general de subvencions.

  2. No obstant això, excepte que el sol·licitant s'hi manifeste expressament en contra, amb la presentació de la sol·licitud s'autoritza que l'administració corresponent puga consultar les seues dades sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  3. En el cas de comunitats de béns, s'han d'identificar les persones físiques o jurídiques que les integren i indicar les quotes percentuals respectives sobre la cosa comuna; en aquest cas s'han de fer constar expressament els compromisos d'execució que ha assumit cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció per aplicar per cadascun d'ells, que tenen igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. No es podrà dissoldre l'agrupació fins que haja acabat el termini de prescripció que es preveu en els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.

  4. En el supòsit de comunitats de béns, es comprovarà, en relació amb totes les persones integrants, el compliment de les obligacions tributàries i, si és el cas, el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

  5. Tindran la condició de beneficiari de les ajudes la figura de la titularitat compartida d'explotacions agràries que recull la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, i que es defineix com a unitat econòmica, sense personalitat jurídica, susceptible d'imposició a efectes fiscals, que es constitueix per un matrimoni o parella unida per relació d'afectivitat anàloga, per a la gestió conjunta de l'explotació agrària, sempre que consten inscrites en el Registre de titularitat compartida d'explotacions agrícoles en data de presentació de la sol·licitud única. Es poden exigir l'aportació del CIF de l'entitat i el document de manteniment de tercers associat de l'entitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'any 2020 el termini de presentació de la sol·licitud, previst en l'article 95, finalitzarà el 15 de juny de 2020, inclusivament (Ordre APA/377/2020, de 28 d'abril. BOE 120 de 30/4/2020)

  Queda obert el termini de presentació d'al·legacions.

  Es consideraran així mateix les possibles modificacions de termini que es puguen establir en la normativa estatal.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per a fer la sol·licitud única s'han de dirigir a l'oficina comarcal agrària del seu àmbit territorial:

  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'ALBAIDA - ONTINYENT
  C/ VIOLINISTA MATAS, 5-BAIXVer plano
  46870 Ontinyent
  Tel: 962919230
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS PORTS - MORELLA
  CTRA. MORELLA-FORCALL, KM. 4Ver plano
  12300 Morella
  Tel: 964189011
  OFICINA COMARCAL AGRARIA (OCA), LA SAFOR - GANDIA
  AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 28 - PBVer plano
  46702 Gandia
  Tel: 962829510
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), CAMP D'ELX - ELX/ELCHE
  CTRA. ELX-DOLORS, KM. 1Ver plano
  03290 Elx/Elche
  Tel: 966912400
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA ALTA - PEGO
  C/ SANT ELOI, 6Ver plano
  03780 Pego
  Tel: 966409970
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA BAIXA - CALLOSA D'EN SARRIÀ
  C/ DEL FONDO, 3Ver plano
  03510 Callosa d'en Sarrià
  Tel: 966870660
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA DE VINARÒS - VINARÒS
  C/ HOSPITAL, 5 - BAIXVer plano
  12500 Vinaròs
  Tel: 964468550
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL COMTAT I L'ALCOIÀ - COCENTAINA
  C/ SALIDA A FRAGA, 9Ver plano
  03820 Cocentaina
  Tel: 965533680
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), VINALOPÓ MITJÀ - NOVELDA
  AV. ALFONSO X EL SABIO, 40Ver plano
  03660 Novelda
  Tel: 966908275
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), BAIX MAESTRAT-SANT MATEU - SANT MATEU
  AV. CONSTITUCIÓN, 38Ver plano
  12170 Sant Mateu
  Tel: 964158170
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALACANTÍ - SANT JOAN D'ALACANT
  AV. MUTXAMEL S/N, URB. RAJOLETES IIVer plano
  03550 Sant Joan d'Alacant
  Tel: 966478650
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA SUD - ALDAIA
  C/ PABLO IGLESIAS, 10-3a - APDO. 57Ver plano
  46960 Aldaia
  Tel: 961207220
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ENGUERA I LA CANAL - ENGUERA
  AV. CONSTITUCIÓN, 22Ver plano
  46810 Enguera
  Tel: 962249365
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA SUD - CATARROJA
  C/ TRINQUET, 64Ver plano
  46470 Catarroja
  Tel: 961207230
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA ALTA - ALZIRA
  C/ PINTOR SOROLLA, 4 - BAJOVer plano
  46600 Alzira
  Tel: 962458070
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), FOIA DE BUÑOL - CHIVA
  POL. AGROINDUSTRIAL 'LA MURTA', S/NVer plano
  46370 Chiva
  Tel: 961808470
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA NORD - FOIOS
  C/ CONCORDIA, 4Ver plano
  46134 Foios
  Tel: 961207240
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL CAMP DE TÚRIA - LLÍRIA
  PLA DE RASCANYA, S/NVer plano
  46160 Llíria
  Tel: 962718470
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), VALL D'AYORA - AYORA
  C/ COFRENTES, 6Ver plano
  46620 Ayora
  Tel: 961898900
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - REQUENA
  PL. VALENTÍN GARCÍA TENA, 1Ver plano
  46340 Requena
  Tel: 962323418
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL MAESTRAT - VALL D'ALBA
  PL. DE L'ESGLÈSIA, 11Ver plano
  12194 Vall d'Alba
  Tel: 964399690
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA ALTA - VILA-REAL
  CTRA. VILA-REAL - ONDA, KM 3Ver plano
  12540 Vila-real
  Tel: 964399650
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA BAIXA - LA VALL D'UIXÓ
  AV. JAUME I, 17- BAIXVer plano
  12600 Vall d'Uixó, la
  Tel: 964399665
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'ALBAIDA - CASTELLÓ DE RUGAT
  C/ ESCOLES, S/NVer plano
  46841 Castelló de Rugat
  Tel: 962829500
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL RACÓ D'ADEMUZ - TORREBAJA
  PL. AJUNTAMENT, 1-2NVer plano
  46143 Torrebaja
  Tel: 978787015
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL CAMP DE MORVEDRE - SAGUNT/SAGUNTO
  PL. TRINITAT, 2Ver plano
  46500 Sagunt/Sagunto
  Tel: 962617840
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ALT PALANCIA - SEGORBE
  AV. FRAY LUIS AMIGÓ, 11Ver plano
  12400 Segorbe
  Tel: 964336800
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALCALATÉN - LLUCENA/LUCENA DEL CID
  CTRA. DE XODOS, KM. 0,5Ver plano
  12120 Llucena/Lucena del Cid
  Tel: 964399680
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA BAIXA - CULLERA
  C/ MEDICO JOAN PESET, 2Ver plano
  46400 Cullera
  Tel: 961719150
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALT VINALOPÓ - VILLENA
  C/ POETISA ELENA MONTIEL, S/N - APT. CORREUS, 188Ver plano
  03400 Villena
  Tel: 965823740
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS SERRANS - CHELVA
  C/ FOTOGRAFO BELENGUER, 2Ver plano
  46176 Chelva
  Tel: 962103090
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - UTIEL
  AV. DEL DEPORTE, 1Ver plano
  46300 Utiel
  Tel: 962169315
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), BAIX SEGURA - ORIHUELA
  C/ LÓPEZ POZAS, S/NVer plano
  03300 Orihuela
  Tel: 966748433
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA ALTA - CARLET
  AV. DE CASTELLÓN, 19Ver plano
  46240 Carlet
  Tel: 962980200
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA COSTERA - XÀTIVA
  CTRA. SIMAT, S/NVer plano
  46800 Xàtiva
  Tel: 962249350

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19100

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els impresos preomplits sobre la sol·licitud única, juntament amb la declaració gràfica obligatòria de l'explotació agrària, s'obtenen en l'aplicació informàtica SGA-SINAPA disponible en oficines comarcals d'agricultura, direccions territorials d'agricultura i entitats col·laboradores (Federació de Cooperatives Agroalimentàries, sindicats agraris i entitats bancàries conveniades).

  En la sol·licitud única s'han de declarar totes les parcel·les agrícoles que conformen tota la superfície agrària de l'explotació i que estiguen a la disposició del titular, bé en règim de propietat, usdefruit, arrendament, parceria o assignació de superfícies comunals d'una entitat que les gestione, incloses aquelles per les quals no se sol·licite cap règim d'ajuda.

  A l'efecte d'identificar-les i localitzar-les, s'han de delimitar gràficament i en format digital les parcel·les agrícoles de l'explotació, així com les terres no agrícoles que es preveuen en el punt anterior per les quals se sol·licita ajuda (d'ara en avant, "declaració gràfica").

  A la sol·licitud, cal adjuntar-hi la documentació de caràcter general i la documentació específica per a cada règim d'ajuda que es detalle en la normativa de referència i en la convocatòria d'ajudes, sempre que la documentació esmentada no es trobe en aquesta administració.

  En concret, la informació i documentació que ha de contindre la sol·licitud d'ajudes de desenvolupament rural que s'inclouen en la sol·licitud única de la PAC és la següent:

  I. Informació general

  1. La identificació de l'agricultor: NIF, cognoms i nom de l'agricultor i, si escau, del seu cònjuge i el règim matrimonial, si és el cas, o raó social, data de naixement si escau, domicili (tipus de via i el número, codi postal, municipi i província), telèfon i cognoms i nom del representant legal si escau, amb el NIF. En cas de persona física, indicació de si la titularitat de l'explotació és compartida mitjançant la inscripció en el registre previ corresponent. Les dades d'identitat només s'han d'aportar si no s'autoritza l'Administració a consultar-les.
  2. Les dades bancàries, amb ressenya de l'entitat financera i de les xifres corresponents al codi IBAN, de banc i de sucursal, els dos dígits de control i el número del compte corrent, llibreta, etc. en què es vulguen rebre els pagaments.
  3. Declaració que el titular de l'explotació coneix les condicions relatives als règims d'ajuda sol·licitats que estableixen la Unió Europea i l'Estat espanyol.
  4. Compromís exprés de col·laborar per a facilitar els controls que duga a terme qualsevol autoritat competent per a verificar que es compleixen les condicions reglamentàries per a la concessió de les ajudes.
  5. Compromís exprés de retornar les bestretes o ajudes cobrades indegudament, a requeriment de l'autoritat competent, incrementats, si és el cas, en l'interés corresponent.
  6. Declaració que no ha presentat cap altra sol·licitud per aquests règims d'ajuda en una altra comunitat autònoma en aquesta campanya.
  7. Declaració formal que totes les dades ressenyades són vertaderes.
  8. Els advertiments que conté la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa vigent.
  9. Declaració de totes les parcel·les agràries de l'explotació, fins i tot aquelles per a les quals no se sol·licite cap règim d'ajuda, que indique en tot cas i per a cada parcel·la el que es recull en els punts 1 a 4 de l'epígraf III d'aquest annex. Per a cada recinte s'ha d'indicar el règim de tinença, és a dir, si és propietat del sol·licitant, s'explota en règim d'arrendament o parceria, casos en què cal indicar el NIF de l'arrendador o cedent parcer, per a recintes majors de 2 hectàrees, usdefruit, o si es tracta d'una superfície comunal assignada per una entitat que la gestione, cas en què cal aportar la documentació relativa a aquesta assignació. En el cas de les ajudes per superfície dels programes de desenvolupament rural, cal incloure les superfícies no agrícoles per les quals se sol·licita aquesta ajuda. No cal indicar el NIF de l'arrendador o cedent parcer en les comunitats autònomes que tinguen implementat un sistema que permeta als propietaris de les parcel·les indicar quines no es poden sol·licitar perquè no estan arrendades, per a evitar-ne així la utilització fraudulenta.
  10. Declaració expressa que coneix els usos i delimitacions que figuren en la base de dades del SIGPAC (visor) per a les parcel·les agrícoles declarades i que aquests es corresponen amb els usos i aprofitaments que du a terme en la seua explotació i, en cas contrari, presentar l'al·legació de canvi d'ús SIGPAC o delimitació que corresponga.
  En declarar recintes de pastures, l'agricultor ha de comprovar que el coeficient d'admissibilitat de pastures (CAP) assignat a les seues parcel·les agrícoles coincideix amb la realitat del terreny.
  En cas de disconformitat es pot utilitzar l'enquesta que es recull en l'annex I de l'Ordre 5/2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per a estimar el CAP d'aquestes superfícies.
  En cas que es declare un coeficient d'admissibilitat de pastures (CAP) superior a la dada que figura en SIGPAC serà obligatori presentar sol·licitud de modificació a aquesta base de dades. Si el CAP que es declara és inferior, sempre que aquesta disminució siga temporal, no és necessari fer una al·legació a SIGPAC.
  11. Informació fiscal per a comprovar el compliment dels criteris d'agricultor actiu, només en el cas que no
  s'haja autoritzat l'Administració a consultar-lo a l'Agència Tributària.
  12. En el cas de les societats, cal declarar el nom, NIF i data de naixement, si és procedent, dels socis participants i el tant per cent de la participació que tenen en el capital social.
  13. En el cas de les persones jurídiques i grups de persones físiques i jurídiques a les quals es refereix la lletra b de l'apartat 4 de l'article 9, han de declarar el total d'ingressos agraris percebuts en el període impositiu més recent. L'autoritat competent pot determinar l'obligatorietat de fer també la declaració corresponent dels dos exercicis fiscals anteriors.
  14. S'ha d'incloure referència expressa al codi d'identificació assignat a cada unitat de producció en virtut del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre general d'explotacions ramaderes. Així mateix, s'ha de declarar el codi d'identificació assignat a l'explotació en els registres que les autoritats competents tinguen disposats sobre la base de l'article 6 del Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, en el moment de la sol·licitud. Sense perjudici del que s'ha dit, quan l'autoritat competent tinga accés a la informació exigida en aquest punt, s'eximirà al sol·licitant de la necessitat de lliurar-la.
  15. Declaració expressa en què l'agricultor manifeste que no exerceix cap activitat que, d'acord amb la Classificació Nacional d'Entitats Econòmiques (CNAE) o d'acord amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), es corresponga amb els codis que es recullen en l'annex III, i que ni és controlat ni té el control de cap entitat associada, segons es defineixen en l'article 8, que duga a terme alguna d'aquestes activitats. Aquesta declaració s'ha de fer en relació amb les campanyes 2015 i 2016, sempre que en les dues primeres s'hagen rebut pagaments per ajudes directes, i en tots els casos en relació amb la campanya 2017. En aquesta declaració cal incloure el NIF de les entitats associades amb què l'agricultor tinga relació.

  II. Declaració expressa del que sol·licita
  1. S'ha d'indicar expressament la superfície de cadascuna de les mesures de desenvolupament rural pels quals sol·licita el pagament.

  III. Ajuda associada als ramaders, mesures d'ajuda relacionades amb els animals i ajudes als agricultors que exercisquen activitat ramadera.
  1. Declaració del sol·licitant que totes les unitats de producció que constitueixen l'explotació i en les quals mantindrà animals objecte de sol·licituds d'ajuda o que s'han de tindre en compte per a la percepció d'aquestes es corresponen amb les que s'inclouen en la base de dades informatitzada segons el que s'estableix en el Reial decret 479/2004, de 26 de març.
  2. Per a totes les ajudes als ramaders que exercisquen activitat ramadera, el productor ha de sol·licitar que se li concedisca aquesta ajuda pel nombre màxim d'animals que complisquen els requisits.
  D'acord amb l'apartat 4 de l'article 21 del Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, ha de figurar en la sol·licitud la declaració del productor del fet que és conscient que els animals que s'haja comprovat que no estan identificats o registrats correctament en el sistema d'identificació i registre poden comptar com a animals respecte dels quals s'han detectat irregularitats, segons es preveu en l'article 31 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014.
  3. Declaració que les dades de la seua explotació corresponen a les que hi ha en la base de dades informatitzada o, altrament, compromís de comunicar-ne a l'òrgan competent la rectificació segons el que s'estableix en el Reial decret 479/2004, de 26 de març.

  IV. Informació i documentació addicional.
  1. Croquis de les parcel·les agrícoles quan el productor no declare la totalitat d'un recinte SIGPAC o quan declare productes diferents o varietats diferents d'un mateix producte en un recinte, sempre que la distinció entre els diversos productes i varietats tinga un impacte en l'admissibilitat de l'ajuda que se sol·licita. El que s'ha dit no es pot aplicar en el cas de pastures permanents d'ús comú i en el cas que la titularitat de la parcel·la siga en règim de parceria.
  2. Quan s'actue a través de representant, s'ha de presentar el document acreditatiu de l'existència de la representació, signat pel sol·licitant i el representant. En el supòsit de persones jurídiques, s'ha de presentar l'escriptura de nomenament de l'apoderat o representant en la qual ha de constar l'extensió del poder o, si és el cas, document equivalent.
  3. Document de comunitats de béns en què conste necessàriament el contingut que es preveu en l'article 2 de l'Ordre 5/2015, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
  4. Document de domiciliació bancària, només en els casos en què no figuren donats d'alta en el Registre de tercers de l'Agència (GTA) o bé que s'haja produït un canvi de compte bancari.
  5. En cas de persones jurídiques, estatuts o escriptura de constitució de l'entitat titular de l'explotació. En cas
  de les societats, aquestes han de declarar el nom, NIF i data de naixement, si escau, dels socis participants,
  i indicar el percentatge de la seua participació en el capital social.
  6. En el cas de les persones jurídiques i grups de persones físiques i jurídiques a les quals es refereix la lletra b de l'apartat 4 de l'article 8 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, modificat pel Reial decret 1172/2015, de 29 de desembre, cal declarar el total d'ingressos agraris percebuts en el període impositiu més recent.

  Impresos associats

  TRÀMIT D'AUDIÈNCIA SOLICITUD ÚNICA (AJUDES AGROAMBIENTALS, AGRICULTURA ECOLÒGICA Ó ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.