• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Comunicació telemàtica d'inici de les obres d'un expedient de rehabilitació edificatòria.

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de la comunicació de l'inici de les obres d'un expedient de sol·licitud d'ajudes del Programa d'ajudes a la rehabilitació edificatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'aportació documental telemàtica, l'efectuarà la persona sol·licitant (o el representant legal) de l'ajuda que es tramita en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  Requeriments

  Tindre un expedient en tramitació del Programa d'ajudes a la rehabilitació edficatòria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La comunicació d'inici de les obres es realitzarà dins del termini de 4 mesos des de la notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda publicada en el DOGV.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  [RHB 90017 INI] COMUNICACIÓ D'INICI DE LES OBRES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_APDAYU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19108

  Tramitació

  1. Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, on la persona sol·licitant s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat.
  Haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (Ver enllaços de l'apartat Informació Complementaria).

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  2. S'haurà d'aportar obligatòriament les dades de l'expedient per al que s'aporta la documentació: Nom i cognoms o raó social del sol·licitant i el seu número de DNI-NIE-NIF, així com el número de l'expedient.

  NOTA IMPORTANT: si l'aplicació no respon amb eixe DNI-NIE-NIF, complete la casella amb el DNI-NIE-NIF del propietari / comunitat de propietaris.

  3. A continuació, s'adjuntarà l'imprés de comunicacions d'inici de les obres degudament omplit.

  4. Finalment ho registrarà d'entrada, a través del registre telemàtic.

  La documentació s'incorporarà a l'expedient, i serà valorada pel personal de la conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient.

  Inici
 • Informació complementària

  L'atenció presencial en la Direcció Territorial d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori -VALÈNCIA- serà per mitjà de cita prèvia, la qual es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través de la pàgina d'Internet:
  https://www.tramita.gva.es/citaprevia/validacion.jsp?p_idioma=valenciano

  Enllaços

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usados en la seu

  Sistemes de verificació de signatura

  CL@VE-PERMANENT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.