Detall de Procediment

Esmena de sol·licituds d'Oferta Concertada, Viu L'estiu 2023/ Viu L'hivern 2023/2024 (IVAJ) i Aportació de documentació.

Codi SIA: 687690
Codi GUC: 19158
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT
(06-04-2023
31-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient de la convocatòria de la campanya Viu Jove, en la modalitat d'Oferta Concertada. L'aportació es pot efectuar: - Per iniciativa de la persona interessada. - Com a conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'Administració.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds d'Oferta Concertada presentades.

Termini

L'aportació de documents es pot dur a terme en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'ha d'aportar en el termini que l'Administració establisca.

Documentació

Quan siga per iniciativa de la persona interessada, aportarà la documentació que considere pertinent, i a més els annexos: IV (Relació de participants), V (Relació de l'equip d'animació), VI (Renúncia total o parcial de places), VII (Sol·licitud de devolució d'ingressos), VIII (Tarifes) IX (Períodes d'estades Si es tracta de requeriment administratiu, la que se li sol·licite en aquest.

Presentació

Telemàtica
Les instàncies cal presentar-les través de mitjans electrònics, mitjançant presentació via telemàtica., Les instàncies cal presentar-les través de mitjans electrònics, mitjançant presentació via telemàtica.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. La persona interessada s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada. 2. Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà l'o els documents electrònics que haja d'aportar. 3. La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal competent, qui procedirà en conseqüència.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa