Sol·licitud de certificat previ a l'exportació a països tercers de productes d'origen animal no destinats a consum humà o productes destinats a l'alimentació animal

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 687915
|
Codi GVA: 19198
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-02-2018

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Certificar aspectes sanitaris dels establiments i dels productes d'aquest que siguen objecte d'exportació a països tercers.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-02-2018

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques que necessiten garantir el compliments de determinats requisits per a poder exportar els seus productes a països tercers.

Requisits

Estar d'alta en el registre que correspon a l'activitat que es du a terme.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud juntament amb la documentació que es requereix, preferentment en la direcció territorial que corresponga a la ubicació de l'establiment. 2. Comprovació de la documentació presentada i del compliment dels aspectes que s'han de garantir. 3. Expedició del certificat...
Saber més
Òrgans de tramitació
Secció de Producció i Sanitat Animal de la direcció territorial corresponent.

Sol·licitud

Termini
Des de 01-02-2018

Durant tot l'any.

Documentació
- Sol·licitud de certificat d'exportació omplit. - Model de certificat aprovat pel país de destinació. - Resultats analítics, si escau. - Certificat del responsable de qualitat de l'empresa sobre condicions especials de producció, si escau. - Justificant d'haver pagat la taxa.
Taxa o pagament

Taxes 2024: Model 046-9795 - Taxa per serveis administratius En aplicació de l'article 3.6-4 de la Llei 20/2017, de 28 desembre, de la Generalitat, de taxes. Expedició de certificats que necessiten de la cerca d'antecedents i altres tràmits que necessiten informes, consultes o cerca de...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d)...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Obligacions
Estar d'alta en el registre que correspon a l'activitat que es du a terme: - Registre d'operadors de gestió de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) - Registre d'Establiments del sector de l'alimentació animal (SILUM).
Òrgans resolució
Cap de secció de Producció i Sanitat Animal de la driecció territorial corresponent.