• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de concurs literari i concurs de dibuix sobre assetjament escolar ("bullying")

  Objecte del tràmit

  Sensibilitzar els joves dels dos sexes, despertar la vocació igualitària i el sentit de la justícia que tenen i fomentar la seua capacitat creativa, de manera que es convertisquen no solament en receptors, sinó també en portaveus d'un objectiu comú: dissenyar i portar a la pràctica quotidiana unes polítiques actives de formació en igualtat, comprensió i tolerància, que excloguen els comportaments violents i que permeten a tots els components de la nostra societat percebre i respectar els valors aliens i conviure en una societat més rica i oberta, i més culta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Poden participar tots els alumnes dels centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana, que cursen estudis d'ESO, FP o Batxillerat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A l'autor de cada treball premiat amb el primer, el segon i el tercer premi, li concediran cinc-cents euros (500,00 €), quatre-cents euros (400,00 €) i tres-cents euros (300,00 €), respectivament, una medalla commemorativa i un diploma del Consell Valencià de Cultura.
  Aquestes quantitats econòmiques estan subjectes a les retencions i els impostos corresponents que se'ls puga aplicar en cada cas.
  Als quatre centres docents que hagen aconseguit el nombre més alt de seleccionats, dos per nivell i dos per especialitat (ESO literari, ESO dibuix, Batxillerat-FP literari i Batxillerat-FP dibuix), se'ls premiarà amb dos mil quatre-cents euros (2.400,00 €), una medalla commemorativa i un diploma del Consell Valencià de Cultura.

  En cas d'alumnes o centres docents premiats, el centre enviarà al Consell Valencià de Cultura la documentació necessària per a poder fer efectius els premis.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es pot iniciar el procés d'execució i enviament dels treballs des del moment de la publicació de la convocatòria fins al 20 d'abril de 2018 (DOGV núm. 8228, de 06/02/2017).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els centres docents han de reunir tots els treballs que hagen presentat els seus alumnes i els han d'enviar a l'adreça: Consell Valencià de Cultura
  Per al Concurs sobre Assetjament Escolar ("bullying")
  Palau de Forcalló
  Carrer Museu, núm. 3
  46003 València

  No s'admeten enviaments per correu electrònic.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els textos que es presenten han de ser originals i inèdits. Han d'estar escrits en qualsevol dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i han de tractar el tema de l'assetjament escolar des de l'òptica de l'autor.
  Cada alumne ha de presentar un únic text, en el gènere literari que preferisca: narrativa, poesia, assaig, etc., amb la condició que no excedisca els 7 folis.
  En cada text ha de constar, en un lloc ben visible, el nom de l'autor o l'autora, el curs i el nivell al qual pertany, i el centre docent.
  Cada alumne ha de presentar una única obra, en format A-4 i en suport Guarro-Geler o similar. Les obres es poden presentar en color o en blanc i negre, i en qualsevol tècnica. S'aconsella, no obstant això, el fet d'evitar tècniques poc estables, com el pastís i les ceres. Si s'empra el collage, s'ha d'evitar la utilització de materials que es puguen desprendre del suport, així com l'ús d'imatges que no siguen originals.
  Cada obra ha de portar un lema. En l'angle superior dret de la part posterior de l'obra s'han de fer constar, en lletres majúscules, el nom de l'autor o l'autora, el curs i el nivell al qual pertany, i el centre docent.
  Tenint en compte la possibilitat que les obres d'interés es publiquen, convé no utilitzar tintes plata, or ni unes altres que no estiguen dins de la gamma normalitzada.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Qualsevol participant i/o representant del centre docent pot, en qualsevol moment, exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per mitjà d'un escrit en què ha d'acreditar la seua identitat amb una fotocòpia del DNI, a més d'especificar el dret a exercitar, a:
  Consell Valencià de Cultura, carrer Museu, número 3, 46003 València.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Concurs literari i el concurs de dibuix sobre assetjament escolar ("bullying") (DOGV núm. 8228, de 06/02/2018).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.