Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de concurs literari i concurs de dibuix sobre viure en confinament durant la pandèmia.

  Objecte del tràmit

  Una bona part de la població mundial hem viscut vora un any d'una manera molt diferent de com solíem, per la pandèmia de la COVID-19: moltes morts pel virus, crisi econòmica i social, greus problemes en el sistema sanitari, confinaments i restriccions de contactes socials, canvis en les maneres de treballar i d'estudiar i en les maneres d'afrontar el problema a tot arreu del món, crítiques des de diversos angles a la gestió de la crisi, i una angoixa general derivada de la incertesa pel futur; això no ho teníem previst, i no sabem encara els efectes que causarà en les nostres societats a mitjà termini i a llarg.

  El Consell Valencià de Cultura considera d'interés que es pronuncien els que segurament han tingut un paper poc protagonista en aquest trasbals general: els xics i les xiques que cursen estudis d'ESO, Batxillerat i FP. Per això, vol dedicar el concurs escolar literari i de dibuix de 2021 a escoltar les seues veus. «Viure en confinament durant la pandèmia» ho hem titulat. Com han viscut aquest temps, què pensen, com creuen que els i ens afecta i afectarà. Com han rebut les crítiques que els han acusats, indiscriminadament, de comportaments irresponsables.

  Els seus plantejaments tenen interés justament perquè no responen cap urgència determinada, no protagonitzen cap demanda sectorial ni estan sotmesos, no tenen encara capacitat d'influència social, política ni econòmica. Però el que han viscut i pensen podria significar alguna cosa important per al futur; i per a nosaltres, com a institució adulta, és una antena preciosa cap a les noves generacions de ciutadans.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Poden participar tots els alumnes dels centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana, que cursen estudis d'ESO, FP o Batxillerat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A l'autor de cada treball premiat amb el primer, segon i tercer premi se li concediran CINC-CENTS EUROS (500,00 euros, QUATRE-CENTS EUROS (400,00 euros) i TRES-CENTS EUROS (300,00 euros), respectivament, una medalla commemorativa i un diploma del Consell Valencià de Cultura.

  Aquestes quantitats econòmiques estan subjectes a les retencions i els impostos corresponents que els siga aplicable en cada cas.

  Als quatre centres docents que hagen aconseguit el nombre més alt de seleccionats, dos per nivell i dos per especialitat (ESO literari, ESO dibuix, Batxillerat-FP literari i Batxillerat-FP dibuix) se'ls premiarà amb DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2.400,00 euros), una medalla commemorativa i un diploma del Consell Valencià de Cultura.

  En cas d'alumnes o centres premiats, el centre enviarà al Consell Valencià de Cultura la documentació necessària per a poder fer efectius els premis.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els treballs presentats pels alumnes s'han d'enviar abans 20 d'abril de 2021.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els centres docents han de reunir tots els treballs presentats pels seus alumnes i enviar-los a l'adreça:
  Consell Valencià de Cultura
  Per al concurs sobre viure en confinament durant la pandèmia
  Palau de Forcalló
  Carrer Museu, núm. 3
  46003 València.

  No s'admetran enviaments per correu electrònic.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els textos presentats han de ser originals i inèdits. Han d'estar escrits en qualsevol dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i han de tractar el tema de viure en confinament durant la pandèmia des de l'òptica de l'autor.
  Cada alumne presentarà un sol text, en el gènere literari que preferisca: narrativa, poesia, assaig, etc., amb la condició que no excedisca 7 folis.
  En cada text ha de constar, en lloc ben visible, el nom de l'autor o autora, el curs i el nivell al qual pertany, i el centre docent.
  Cada alumne presentarà una sola obra, en format A-4 i suport Guarro-Geler o similar. Les obres es podran presentar en color o en blanc i negre, i en qualsevol tècnica.

  Cada obra ha de portar un lema. En l'angle superior dret de la part posterior de l'obra es faran constar en lletres majúscules el nom de l'autor o autora, el curs i el nivell al qual pertany i el centre docent.
  Tenint en compte la possibilitat que les obres d'interés siguen publicades, convé no utilitzar negres plata, or i altres que no estiguen dins de la gamma normalitzada.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Un jurat, nomenat pel Consell Valencià de Cultura, seleccionarà TRES treballs per cada curs d'ESO i de Batxillerat-FP, tant en la modalitat literària com en la de dibuix.

  Els treballs premiats, i també els que el jurat trie, passaran a ser propietat del Consell Valencià de Cultura, el qual podrà publicar-los i exposar-los, amb esment exprés del nom dels seus autors i dels centres als quals pertanyen. El Consell Valencià de Cultura promourà la difusió de les obres premiades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, del president del Consell Valencià de Cultura, per la qual es convoquen el concurs literari i el concurs de dibuix sobre com viure en confinament durant la pandèmia.

  Llista de normativa

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2020.

  Vegeu la Resolució de 19 de gener de 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.