Detall de Procediment

Convocatòria del programa Campaments d'estiu per a joves, durant l'estiu de 2023, dins de la campanya Viu L’Estiu.

Codi SIA: 716865
Codi GUC: 19276
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT des de 01-06-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Oferir, als joves de 12 a 17 anys, en els albergs de la Comunitat Valenciana i altres comunitats autònomes, activitats d'oci educatiu i inclusiu amb la finalitat de promoure la participació i l'intercanvi d'experiències i fomentar al màxim els espais de trobada i de debat.

Observacions

Serveis que s'ofereixen: - Un programa d'activitats de multiaventura, temps lliure, activitats d'oci educatiu, formatiu i convivencial. En alguns s'inclouen activitats nàutiques, amb una duració de 10 dies. - Allotjament en albergs juvenils de la Comunitat Valenciana o d'altres comunitats autònomes. - Alimentació en règim de pensió completa, en el qual s'inclou el desdejuni, menjar, berenar i sopar. - Servei d'animació per especialistes en activitats socioculturals, en nàutiques i de multiaventura. - Material necessari per a realitzar les activitats. - Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents. - En les activitats en altres comunitats autònomes, s'inclou el transport des de València, Alacant o Castelló fins a l'alberg on s'allotgen. En les activitats que es realitzen en la Comunitat Valenciana, l'o la jove que participe haurà d'arribar pels seus propis mitjans a l'alberg.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran participar en aquesta convocatòria els i les joves que reunisquen els següents requisits: -Ser residents en la Comunitat Valenciana. -Que el primer dia de l'activitat tinguen l'edat mínima i que no superen l'edat màxima que per a cada activitat es detalla en l'annex II. -Altres requisits que apareguen en les fitxes de les activitats.

Termini

Les persones interessades podran presentar la seua sol·licitud a partir de les 09.00 h. del dia 1 de juny de 2023 i fins a 15 dies abans de l'inici de l'activitat, a través de l'enllaç que es publicarà en la següent pàgina https://ocieducatiu.info/activitats-doci-educatiu/intercanvis2023/

Documentació

La documentació requerida és la següent: a) La inscripció en campaments d'estiu, emplenada i signada per la persona (pare/mare, tutor/a) que ostente la guarda o custòdia de cada participant, segons l'annex III, mitjançant el procediment telemàtic de l'IVAJ b) Fitxa mèdica, emplenada i signada per la persona (pare/mare, tutor/a) que ostente la guarda o custòdia de cada participant, segons l'annex IV. c) Qualsevol altra documentació que se sol·licite en la fitxa d'activitats

Presentació

Presencial
Les sol·licituds d'inscripció es realitzaran a través dels següents mitjans: - Les inscripcions es realitzaran preferentment en línia a través de l'enllaç que es publicarà en la pàgina web de l'IVAJ, https://ocieducatiu.info/es/actividades-de-ocioeducactivo/campamentos-de-intercambio/, emplenant el formulari. - Quan la persona interessada opte per fer la inscripció de manera presencial podrà fer-ho en les seus de l'IVAJ, a València, C/ de l'Hospital 11, Alacant, Rambla Méndez Núñez 41, i Castelló de la Plana, C/ Orfebres Santalínea 2, on se'ls assistirà per una persona empleada pública, d'acord amb el que preveu l'article 12.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Es procedirà de la mateixa manera per a fer el pagament. Només es podrà adjudicar una plaça per persona. No obstant això, en el cas que queden places vacants fins a 15 dies naturals abans de l'inici de l'activitat, es podrà sol·licitar una altra plaça. Els mitjans per a tramitar la formalització de les places adjudicades en el sorteig, seran: Presentant a través del registre telemàtic https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=dgm_gen&version=3&login=c&idioma=es&idcatguc=pr&idprocguc=19276 la documentació requerida: a) Fitxa mèdica, emplenada i signada per la persona (pare/mare, tutor/a) que ostente la guarda o custòdia de cada participant, segons l'annex IV. b) Qualsevol altra documentació que se sol·licite en la fitxa d'activitats
Telemàtica
Les inscripcions es realitzaran preferentment en línia a través de l'enllaç que es publicarà en la pàgina web de l'IVAJ.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de clicar en la icona "tramitar amb certificat". Haurà de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic. A continuació, haurà de seguir els passos següents per a la tramitació: 1. "Heu de saber": breu explicació dels passos a seguir per a completar el procés. Començar. 2. "Emplenar": Completar el formulari de dades generals amb els camps obligatoris. Enviar. 3. "Documentar": cal tindre en compte el següent: - Des de "sol·licitud" "annexa document", es pot descarregar el formulari corresponent (annex IV). - Guardar el formulari en l'equip i emplenar-lo. - Annexar. 4. Des de l'apartat “Altres documents” es pot adjuntar la documentació requerida. En l'apartat "pagar" no s'ha de fer cap acció. 5. Registrar el formulari presentat. 6. Guardar el formulari signat i registrat com a document vàlid davant l'Administració.

òrgans de tramitació

Quantia i cobrament

Tarifes: L'import de cada plaça és l'indicat en l'Annex II. Sobre aquests imports s'aplicaran els següents descomptes o bonificacions: a) Per ser titular d'un carnet de família nombrosa de categoria general, un 20%. b) Per ser titular d'un carnet de família nombrosa de categoria especial, un 50%. c) Per ser titular d'un carnet de família monoparental de categoria general, un 20%. d) Per ser titular d'un carnet de família monoparental de categoria especial, un 50%. e) Per ser una família d'acolliment, un 20%. f) Per ser persona amb discapacitat, un 20%. g) Per ser víctimes de violència de gènere, un 50%. h) Per ser víctimes de terrorisme, un 50%. En el procediment de cobrament Les inscripcions es realitzaran preferentment en línia a través de l'enllaç que es publicarà en la pàgina web de l'IVAJ, https://ocieducatiu.info/es/actividades-de-ocioeducactivo/campamentos-de-intercambio/, emplenant el formulari. El pagament de la quota es realitzarà en la mateixa pàgina web a través del sistema TPV. La reserva es formalitzarà mitjançant el pagament del preu de la plaça adjudicada, tenint en compte les bonificacions a les quals puga tindre dret. Les bonificacions no són acumulables Per a poder realitzar la inscripció en línia es requereix verificar la informació d'identificació i residència, per la qual cosa és necessari autoritzar la consulta.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

No

Documentació

Documentació a aportar posteriorment per a formalitzar la plaça: La formalització de la plaça es farà una vegada realitzat el pagament, amb la presentació de la documentació requerida. Podran formalitzar la plaça fins a 48 hores després de la inscripció. Una vegada realitzat el pagament hauran de presentar a través del registre telemàtic https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=dgm_gen&version=3&login=c&idioma=es&idcatguc=pr&idprocguc=19276 la documentació requerida: a) Fitxa mèdica, emplenada i signada per la persona (pare/mare, tutor/a) que ostente la guarda o custòdia de cada participant, segons l'annex IV. b) Qualsevol altra documentació que se sol·licite en la fitxa d'activitats