Inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210554
|
Codi GVA: 193
Descarregar informació
Termini obert

Des de 13-01-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La inscripció en el Registre d'Entitats Esportives d'un club esportiu, d'un grup de recreació esportiva i d'una secció deportiva o de recreació esportiva d'una altra entitat no esportiva.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
13-01-2021
Normativa
 • Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6487/24.03.2011)
 • Decreto 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8216/19.01.2018)

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques interessades a constituir i inscriure alguna de les següents entitats esportives: CLUB ESPORTIU. Són clubs esportius les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, integrades per persones físiques o jurídiques, que...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 13-01-2021

Durant tot l'any.

Documentació
Els documents es presentarán en format PDF, signats electrònicament per les persones que ocupen la Presidència i la Secretaría emès per un PRESTADOR DE SERVEIS ELECTRÒNICS DE CONFIANÇA. 1.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A la INSCRIPCIÓ DE CLUBS ESPORTIUS: - Número de reserva de nom (procediment...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a consultes o incidències pot contactar amb la Direcció Territorial de la seua província. Alacant: dep.ali_dgd@gva.es Castelló: dep.cas_dgd@gva.es València: dep.val_dgd@gva.es

Resolució